Kurser 2021

För närvarande har vi en grupp i gång
Antalet platser är begränsade, i denna grupp finns inga platser kvar
Finns intresse så kör vi i gång fler grupper - Kontakta oss om du vill börja dansa med oss