Beginner Bop

Count: 32    Wall: 4    Level: Beginner

Choreographer: Susan Beaumont

Musik: Do You Love Me by The Contours

Stepsheet

Musik

Träning

Instruktionsvideo (Obs Count 9-12 kallas för sway i videon, rätt ska vara bump)