Styrelsen

Ordförande 

                              

Lars Sörfjäll       

Sekreterare


Sylvia Sörfjäll     

Ledamöter
Göran Sandberg

Maud Ericsson  

Eleonor Halsius

Chefs Mekaniker                                         


Lars Sörfjäll