Basic Linedance Steps

Behind -Side- Cross

Count 1 & 2

 • Höger: (1) Sätt ner vänster fot bakom höger fot - (&) Ta ett steg i sidan åt höger med höger fot - (2) Sätt ner 
 • vänster fot framför och till höger om höger fot (Benen ska korsa varandra). "Avsluta med vikten på vänster fot " 
 • Vänster. (1) Sätt ner höger fot bakom vänster fot - (&) Ta ett steg åt vänster med vänster fot- (2) Sätt ner höger fot framför och till vänster om vänster fot (Benen ska korsa varandra). "Avsluta med vikten på höger fot"


Behind- 1/4 Turn- Step

Count 1 & 2

 • Höger: (1) Sätt ner vänster fot bakom höger fot - (&) Vänd 1/4 åt höger samtidigt som du sätter ner höger fot bredvid vänster fot - (2) Ta ett steg framåt med vänster fot.  "Avsluta med vikten på vänster fot" 
 • Vänster: (1) Sätt ner höger fot bakom vänster fot - (&) Vänd 1/4 åt vänster samtidigt som du sätter ner vänster fot bredvid höger fot - (2) Ta ett steg framåt med höger fot.  "Avsluta med vikten på höger fot"


Coaster Step       Video                                                                           

Count: 1 & 2

Coasterstep kan göras både bakåt och framåt. När man börjar med höger fot kallas det för höger Coaster Step, börjar man med vänster fot kallas det för vänster Coaster Step,                                                                                                  Coaster Step kan också göras på counten 1 2 3 och kallas då för ett Slow Coaster Step. 


Bakåt:
 • Höger : (1) Ta ett steg bakåt med höger fot - (&) Sätt ner vänster fot bredvid höger fot - (2) Ta ett steg framåt med höger fot.  "Avsluta med vikten på höger fot"
 • Vänster:  (1)Ta ett steg bakåt med vänster fot - (&)Sätt ner höger fot bredvid vänster fot - (2)Ta ett steg framåt med vänster fot.  "Avsluta med vikten på vänster fot"

Framåt:

 • Höger: (1) Ta ett steg framåt med höger fot - (&) Sätt ner vänster fot bredvid höger fot - (2) Ta ett steg bakåt med höger fot.  "Avsluta med vikten på höger fot"
 • Vänster: (1) Ta ett steg framåt med vänster fot - (&) Sätt ner höger fot bredvid vänster fot - (2) Ta ett steg bakåt med vänster fot.  "Avsluta med vikten på vänster fot"


Coaster 1/4 turn aka Turning Coaster Step

Count: 1 & 2

Vanligtvis så görs denna vändning 1/4 men det finns dansbeskrivningar där man vänder både 1/2 och 3/4.

 • Höger: (1) Ta ett steg bakåt med höger fot samtidigt som du gör en 1/4 vändning åt höger - (&) Sätt ner vänster fot bredvid höger fot - (2) Ta ett steg framåt med höger fot.  "Avsluta med vikten på höger fot"
 • Vänster:  (1) Ta ett steg bakåt med vänster fot samtidigt som du gör 1/4 vändning åt vänster - (&) Sätt ner höger fot bredvid vänster fot - (2) Ta ett steg framåt med vänster fot.  "Avsluta med vikten på vänster fot"

Grapevine/Vine Step    VIDEO

Count: 1 2 3 4
 • Höger: (1 ) Ta ett steg i sidan åt höger - (2) Sätt ner vänster fot bakom höger fot - (3) Ta ett steg i sidan åt höger - (4) Sätt ner vänster tå bredvid höger fot.  "Avsluta med vikten på höger fot"
 • Vänster: (1) Ta ett steg i sidan åt vänster - (2) Sätt ner höger fot bakom vänster fot - (3) Ta ett steg i sidan åt vänster - (4) Sätt ner höger tå bredvid vänster fot.  "Avsluta med vikten på vänster fot"

Rolling Grapevine/Rolling vine    VIDEO

Count: 1 2 3 4
 • Höger: (1) Vänd 1/4 varv åt höger och ta ett steg framåt med höger fot - (2) Vänd 1/2 varv åt höger och kliv bakåt med med vänster fot - (3) Vänd 1/4 varv åt höger och ta ett steg åt höger sida med höger fot - (4) Sätt ner vänster tå bredvid höger fot.  "Avsluta med vikten på höger fot"
 • Vänster: (1) Vänd 1/4 varv åt vänster och tag ett steg framåt med vänster fot - (2) Vänd 1/2 varv åt vänster och kliv bakåt med höger fot - Vänd 1/4 varv åt vänster och kliv ett steg i sidan åt vänster med vänster fot - (4) Sätt ner höger tå bredvid vänster fot.  "Avsluta med vikten på vänster fot"

Jazz Box aka Jazz Square     VIDEO

Count; 1 2 3 4 

 • Höger: (1) Sätt ner höger fot en framför vänster fot - (2) Ta ett steg bakåt med vänster fot - (3) Ta ett steg i sidan åt höger med höger fot - (4) Sätt ner vänster fot en steglängd framför höger fot "Avsluta med vikten på vänster fot
 • Vänster: (1) Sätt ner vänster fot framför höger fot - (2) Ta ett steg bakåt med höger fot - (3) Ta ett steg i sidan åt vänster med vänster fot - (4) Sätt ner höger fot en steglängd framför vänster fot. " Avsluta med vikten på höger fot"

Detta steg kan variera, alt avslutas stegkombinationen med båda fötterna bredvid varandra vilken är den vanligaste varianten av jazz Box. En höger jazz box avslutas med vikten på vänster fot och en vänster jazz box avslutas med vikten på höger fot

Jazz Box 1/4 turn    VIDEO

Count: 1 2 3 4

 • Höger: (1) Sätt ner höger fot framför vänster fot - (2) Ta ett steg bakåt med vänster fot - (3) vänd 1/4 åt höger samtidigt som du tar ett steg i sidan åt höger med höger fot - (4) Sätt ner vänster fot bredvid höger fot 
 • Vänster: (1) Sätt ner vänster fot en framför höger fot - (2) Ta ett steg bakåt med höger fot - (3) Vänd 1/4 åt vänster samtidigt som du tar ett steg till vänster med vänster fot - (4) Sätt ner höger fot bredvid vänster fot

Jazz Box 1/2 turn

Heel & Toe Split aka Heel Spreads    VIDEO

Count: 1

Både fötterna ska vara placerade bredvid varandra och vikten ska ligga på båda fötterna. Flera heel split efter varandra görs på tå eller häl

 • Heel Split: (1)Lyft upp båda hälarna en liten bit ovanför golvet samtidigt som du vrid båda hälarna utåt - (2) Vrid tillbaka hälarna och sätt ner hälarna i golvet.
 • Toe Split: (1) Lyft upp båda tårna en liten bit ovanför golvet samtidigt som du vrider tårna utåt - (2) Vrid tillbaka tårna och sätt ner tårna i golvet.


Syncopated Heel & Toe Split görs på 1&2