Slapping Leather(en dans med många variationer)

Count: 40    Wall: 4    Level: Beginner/Intermediate

Choreographer: Gayl Brendon

Musik: T-R-O-U-B-L-E  by

1. Stepsheet (Original)

2. Stepsheet (Denna variant är vanligast i vårt land. 

                         Originalbeskrivning är på 40 count 

                         medan denna beskrivning är på 38 count.)

Musik

Original Dans 

Dans (Denna variant är den som i huvudsak dansas i sverige)

Instruktionsvideo

Ytterligare en variation