Signalsubstanser & Hormoner

Lägg namnen serotonin, dopamin, noradrenalin endorfin och oxytocin på minnet. De tre första är viktiga signalsubstaner medans endorfin och oxytocin är hormoner

När man dansar frisätts dessa ämnen vilket ger stor påverkan på vårt välmående. Och det fina är att effekterna kommer oavsett om man är vältränad eller om det är första gången man tränar.Utsöndringen av ämnena gör att man mår bra och ökar fokus och koncentration. Det är också därför man säger att det är bättre att köra ett träningspass på morgonen än på eftermiddagen eller kvällen.

Serotonin

Serotoninets funktion i kroppen är starkt förknippat med välbefinnandet och humöret. Vi måste helt enkelt ha en bra balans av denna betydelsefulla signalsubstans i kroppen för att må bra

Serotonin är en typ av kemikalie som agerar som en signalsubstans,Serotonin bildas i hjärnan och i tarmen genom att binda aminosyran tryptofan med enzymet tryptofanhydroxylas. Som signalsubstans kontrollerar serotonin nervaktivitet och spelar en betydande roll i olika kroppsprocesser som bland annat inkluderar humör, skratt, lust och välbefinnande.

Serotonin är involverad i ett flertal pre- och postnatal utvecklingsprocesser, bland annat celldelning och skapandet av förbindelser mellan hjärnceller 


Studier har visat att depression och annan psykisk ohälsa ofta kan kopplas till lågt serotonin.Depression hos mamman har visats inverka på fosterrörelserna och hjärtljuden. En deprimerad mammas nyfödda barn har högre kortisolnivå och uppvisar oftare symtom (förändringar i muskeltonus, irritabilitet, avvikande reflexer) än barn till icke-deprimerade mammor.Mammans depression kan också orsaka epigenetiska förändringar i fostret och de kan påverka regleringen av genernas funktion och på så sätt också barnets hälsa på lång sikt. 

Det påverkar även sömnen eftersom serotonin är förstadium till vårt viktiga sömnhormon melatonin.


Under fosterutvecklingen har serotonin en central betydelse för kroppens utveckling redan från ett tidigt fosterstadium. I det centrala nervsystemet inverkar serotonin på cellen, det vill säga på delningen, differentieringen, myeliniseringen och synaptogenesen 


Orsaken till lågt serotonin kan vara många. Det kan bero på genetik, kost, näringsobalanser, brist på solljus, livsstil och att man har problem med kronisk stress. En obalans i mag-tarmsystemet kan också göra att produktionen av serotonin försämras. Obalans mellan andra signalsubstanser och hormoner kan även påverka serotoninet och vice versa.

Vid graviditet minskar insulinkänsligheten, vilket medför ett ökat behov av insulin. Serotonin tycks spela en central roll.  serotoninhalterna i blodet stiger vid graviditet.serotonin tycks ha en central roll när det gäller ökad insulinproduktion vid graviditet


OXYTOCIN

Oxytocinets centrala uppgift är att hjälpa oss att skapa och stärka sociala band, att öka tillit och öppenhet mellan föräldrar och barn, i parförhållanden, och även mellan vänner. På köpet får vi en mängd positiva mentala och fysiska bonuseffekter, som beror på att oxytocin motverkar stresshormoner och ställer om nervsystemet 

Oxytocynet minskar rädsla, aggressivitet, stress, ångest,depression och smärta,det är avslappnande och ökar det allmänna välbefinnandet.Det påverkar i sin tur dopamin och serotonin, våra inbyggda belöningssystem.

Verkan är inte bara för stunden utan permanentas på sikt och bli mer påtagliga och långvariga ju mer och oftare oxytocin frisätts.

Oxytocinet ökar naturligt vid förlossning och stärker livmoderns sammandragningar och minskar risken för ingrepp genom att korrigera felpositioner, öppna bäckenutloppet bredare och öka moderns komfort. Det ger kvinnan inre lugn och fokus. Det stimulerar också mjölkproduktion och ett omvårdande beteende.Efter förlossningen hjälper samma hormoner till att arbeta tillbaka livmodern

Dans ökar flödet Oxytocin, vilket bidrar till din bindning med ditt ofödda barn och under födseln positivt påverkar längden på din livmoders sammandragningar


Oxytocin...

- är avslappnande och lugnande
- minskar rädsla och aggressivitet
- minskar stress, ångest och söndagsångest
- höjer smärttröskeln
- motverkar depressioner
- stärker relationer
...och förbättrar...
- immunförsvar
- andning
- cirkulation
- blodtryck
- sömn
- näringsupptag
- sårläkning
- mag- och tarmfunktion
- tillväxt hos barn

Endorfiner

Endorfiner är ett hormon som kroppen tillverkar själv. Det bildas i den delen av hjärnan som är kopplat till vårt belöningssystem och lindrar smärta och påverkar vår vilja att sova, äta och dricka.

Man kan säga att dans fungerar som en katalysator för olika processer i kroppen som får oss att må bra. Du får bättre koncentrationsförmåga, blir piggare, sover bättre och utsöndrar mindre av stresshormonet kortisol.Endorfin har både en smärtstillande och euforisk effekt så Vill du maxa dina endorfinkickar finns det några saker du kan tänka på. Här kommer fyra enkla tips:

Träna sådant som du tycker är roligt
Träna tillsammans med andra
Träna gärna utomhus
Träna till musik du tycker om

Serotonin reglerar koncentrationsförmåga, impulskontroll, sömn. Det gör att man känner sig lugnare och mer avslappnade. Det resulterar även i en bättre sömn.

Dopamin är kopplat till hjärnans belöningssystem och ger en upplevelse av eufori och lustkänsla. Det påverkar vakenhet, entusiams, uppmärksamhet, koncentration, motivation och glädje. Så lite som fyra minuters träning på hög intensitet gör att kroppen börjar frisätta en ökad dos av dopamin upptill 2 timmar efter passet.

Noradrenalin ökar vakenhetsgrad och ger entusiasm, optimism och höjer koncentrationsförmågan. Det är även bra för aptiten och reglering av sömn. Noradrenalin ökar mottagligheten för oxytocin i hjärnan. (Oxytocin är kroppens lugn och ro hormon).

Endorfiner kan ibland även kallas kroppens egna morfin. Det dämpar smärta och ger känslor av välbehag, energi och lycka. Det minskar stress och stärker immunförsvaret.