.

Priser 2021

Hos oss kan du välja att betala kontant, via bankgiro eller swish

Per gång: 

Ord.pris

Medlems pris

      

90 kr

70 kr

Klippkort (5/ggr):

Ord.pris (80 kr/ggr)

Medlems pris (60 kr/ggr)


400 kr

300 kr

Terminskort (15ggr)

Medlemsavgift:

Enskild

Familj med barn upp till 18 år

Namn, personummer och kontaktuppgifer anges vi anmälan


 200 kr
 350 kr

Bankgiro                                                    

Swish


Ange person.nr (10 siffror) följt av VCL vid bet.

5506-8662

123-2531754