Priser 2021

Hos oss kan du välja att betala kontant, via bankgiro eller swish

Per gång: 

Ord.pris

Medlems pris

      

90 kr

70 kr

Klippkort (5/ggr):

Ord.pris (70 kr/ggr)

Medlems pris (50 kr/ggr)


350 kr

250 kr

Terminskort 

Medlemsavgift:

Enskild

Familj med barn upp till 18 år 200 kr
 350 kr

Bankgiro                                                    

Swish


Ange person.nr (10 siffror) följt av VCL vid bet.

5506-8662

123-2531754