Line Dance Arkiv

Här hittar ni de danser 
som vi lärt ut under kurser och andra arrangemang

Danserna är sorterade efter koreografens bedömning av dansens svårighetsgrad.

Beginner/Intermediate danser är sorterade under fliken Improver. Intermediate/Advanced danser finns underfliken Intermediate. 
I övrigt gäller den nivå som uppges på stegbeskrivningen.

Danserna är färgkodade efter den nivå som vi bedömer vara passande
och baseras på grupp och nivå, när under terminen lärdes de ut samt på elevernas.
Erfarenhet - Förmågan att lära sig dansen.-Tidsåtgång vid utlärning.-Antal repetitionstillfällen

Grönt= Absolute Beginner Blått = Beginner Orange= Improver Rött = Intermediate Svart = Advanced