-

Grupp 1 (Nybörjare)  

Plats: 
Hede Bystuga

Dag:
Fredag & Söndag

Kurstid:
2 timmar

Svårighetsgrad:
Lätt,

Tempo:
Lugnt tempo med upprepade repetitioner 

Musik: 
Vi dansar till all sorts musik inte bara country

Danser:
Upp till 32 count utan taggar och restart

Målsättning:
Eleven ska efter avslutad kurs vara själständig i sin dansutövning ha insikt i olika dansstilar och ha grundläggande kunskaper i dansteknik & de olika grundstegen  

Denna grupp passar dig: 

# Som inte dansat linedance tidigare.

# som dansat tidigare och som vill börja dansa igen. 

# som i dag är aktiv dansare men som vill lära dig enkla danser upp till max 32 count utan taggar och 
   restart.


Grupp 2 (termin 3-4)

Plats:
Hede Bystuga

Dag:
Söndag

Kurstid:
2 timmar

Svårighhetsgrad:
Medel

Tempo:
Lugnt tempo med upprepande repetitoner

Musik:
Vi dansar till all sorts musik inte bara country

Danser:
Upp till 64 count.I denna grupp kommer danser som innehåller taggar och restart men också         phraserade danser att läras ut

Målsättning:
Elevens kunskap i olika danstekniker, dansstilar och grundsteg byggs på, Under denna kurs kommer eleven också efter avslutad kurs ha förståelse för hur musikens uppbyggnad påverkar dansernas koreografi

Denna grupp passar dig:

# Som är nybörjare men som har lätt för att lära.

# Som har dansat två terminer terminer.


Grupp 3 (Intensiv) 

Plats:
Hede Bystuga

Dag:
Söndag

Kurstid:
2 timmar

Svårighetsgrad:
Blandad

Tempo:
Snabbt tempo med få repetitioner 

Musik:
Vi dansar till all sorts musik inte bara country

Danser:
Danserna som lär ut på denna nivå ligger på olika nivåer allt från enkla beginner danser til    intermediate danser. 

Målsättning:
Att erbjuda de elever som vill börja åka ut på allmänna danser att lära sig fler av de senaste danserna som kommer med på danslistorna runt om i landet.

Denna grupp passar dig:

# Som dansat minst två terminer

# Som har lätt för att lära sig

# Som har tid att träna hemma Catalan Linedance (Nybörjarkurs)

Plats:
Hede Bystuga

Dag:
Söndag

Kurstid:
2 timmar

Svårighetsgrad:
Medel

Tempo:
Lugnt med upprepande repetitioner

Musik:
Countrymusik

Danser:
Danser upp till 32 count. Taggar och restarts förekommer

Målsättning:
Eleven ska ha efter avslutad kurs vara självständig i sitt dansutövande samt ha grundläggande kunskaper i dansteknik och grundsteg 

Denna grupp passar dig

# Som dansat mins två terminer eller som har lätt för att lära sig

# Som vill dansa till country musik

# Som gillar snabba danser med mycket fotarbete

# Som har tid att träna hemma


Baby Linedance

För gravida och föräldrar till barn från 8 veckor upp till 12 månader

Plats:
Hede Bystuga

Dag:
Fredagar

Kurstid:
2 timmar

Svårightsgrad:
Lätt

Tempo:
Lugnt med upprepade reptitioner

Musik:
Vi dansar till olika musikstilar

Danser:
Lätta danser som är anpassade för att på ett säkert sätt
kunna dansa med barnet i din egen ergonomiska bärsele

Målsättning:
Du kommer att få lära dig de enklaste grundstegen och danserna samtidigt som du knyter an till ditt barn genom dans och musik på ett tryggt och säker sätt.