Horndals Linedance

Horndals Line Dance bildades hösten 2019 

Under våren 2020 implemetarades Horndals Linedance i Valley Cruicers Ingeborgbo ( VCI ) och är i dag en undersektion till VCI.

Vår målsättning är att bedriva verksamhet för barn, ungdom och vuxna där alla ska kunna känna sig välkomman oavsett kön, ålder och etnicitet.

Vi strävar efter att att så många som möjligt ska kunna delta genom att erbjuda kurser i närområdet. avgifter till självkostnadspris och olika betalningsalternativ.