.

Line Dance som har sin rötter i 1800-talets country&western era och är en av de allsidigaste dansformer som finns.Det är en dansform som hela tiden växer och blir större och större och i dag dansas Linedance av tusentals dansare i alla åldrar runt om i världen.

Historik

Berättelser om hur Linedance blev till är många, alla är intressanta och har inte mycket med varandra att göra.

Men oavsett om Linedancen har gamla anor som kan spåras till europeiska invandrarkillar som ofta hamnade i västra USA och blev boskapsdrivare (cowboys) eller om Linedancen uppfanns på 1970-talet i en urban miljö, som New York så kom den till Sverige för att stanna i början av 90-talet.

Begreppet Linedance var så gott som okänt i Sverige för 25 år sedan. Idag minns säkert många människor att de sett ett gäng westernklädda individer uppställda i flera led och framföra enkla danssteg till countrymusik på någon festival eller gatufest runtom i Sverige. Med hattar, boots och tummarna under läderbältet.

I Linedancens barndom på 80-talet ,då dansen börjat sprida sig i USA, var koreografierna enkla och i högsta grad lokala. Ett par steg framåt, bakåt, shuffle steps (triple steps) till sidorna, någon ¼ eller ½ vändning och det hela till country rock i 120 - 160 BPM tempo. Det är först i andra halvan av 80-talet då lyckade och populära koreografier började få spridning över USA. Eftersom flera olika danser kunde koreograferas till samma populära musikstycke, blev det nödvändigt att skriva ner koreografier och publicera dem samt ge danserna ett unikt namn. Idag är LD mycket mer än några enkla steg fram och bak.

Sverige kom i kontakt med Linedance i början på 1990-talet. Svenskar på besök i USA och Storbritannien hade sett LD och vissa blev sugna att prova på här hemma. Square dance hade sedan tidigare varit etablerad i Sverige och en hel del LD kom in i Sverige med squaredansens hjälp, med s.k. "callers" och dansare som upptäckt LD utomlands.

De första klubbarna började bildas i Norrland, Skåne och snart därefter i Stockholmområdet. 1998 träffades ett antal klubbar och bildade det nu nedlagda Swedish Country & Western Dance Association (SCWDA), ett nationellt riksförbund som skulle organisera all Country & Western dans.

Snart stod det dock klart att LD skulle stå för nästan 100% av verksamheten. I andra europeiska länder hade liknande nationella förbund bildats och dominerades också helt av LD. SCWDA inledde tidigt samarbete med den amerikanska motsvarigheten UCWDC och därmed inleddes också tävlingsverksamheten inom Country & Western dansen i Sverige. Första SM i Country & Western dans gick 1998 i Hudiksvall. Som mest har Sverige haft tre (3) sanktionerade UCWDC tävlingar om året framtill 2005. Worlds XIV 2006 gick för övrigt i Sverige.

SCWDA upplevde en stor tillströmning av nybildade klubbar och som mest bestod SCWDA av ett 100-tal klubbar med c:a 8000 dansare. Även utanför SCWDA fanns gott om ideella föreningar och privata dansklubbar. SCWDA:s verksamhet plågades tyvärr av interna konflikter och ekonomiska problem, som till slut ledde till att förbundet upplöstes våren 2006.

Sedan 2007 administreras Linedance som ny dansgren av Svenska Danssportförbundet.

Linedancen har fortsatt att växa och i dagsläget beräknas det att det finns runt 150 klubbar med ca 25 000 dansare i Sverige.