Genom dans och musik stärker du bandet mellan dig och din baby för lång tid framöver 

Förlossning, konstaterar hon, är "en fysiskt krävande aktivitet, och träning under graviditeten är som att träna för en tävling. 

Omkring graviditens 18 vecka börjar fostrets hörsel att utvecklas och i vecka 20 är barnets hörselorgan fullt utvecklat. Det är också nu som fostret överhuvudtaget börjar få koll på omvärlden genom att hjärnans centrum för lukt, smak, syn, känsel och ljud börjar utvecklas men hörseln fortsätter att utvecklas och ungerfär vid 22:a graviditesveckan kan fostret höra utifrån kommande ljud som tex mammans röst. Efter vecka 25 tar den viktigaste utvecklingen för hörseln fart och i slutet av graviditeten kan fostret till och med höra skillnad på olika röster. Det verkar som att de ljud fostret hör inne i magen från omkring vecka 23 är avgörande för att hörselsinnet ska utvecklas ordentligt,och både röster och musik kan hjälpa till. Under de tre sista graviditetsmånaderna när den auditiva hörselbarken är tillräckligt utvecklad börjar bebisen reagera på ljud och på musik. Alla ljud bebisen hör påverkar den här utvecklingen, både inne i och utanför magen. 

Dans är något helt fantastiskt, som får oss att må bra 

Att bli gravid är verkligen ett mirakel, men som också förändrar kvinnokroppen på många sätt. Många blir extra försiktiga och utsätter inte sig för några onödiga risker. Det är förståeligt,men man ska samtidigt inte vara rädd för att träna under graviditeten. Det kan snarare var väldigt bra och hälsosamt för dig! Vill du vara förbered emotionellt och fysiologiskt och ha de bästa möjliga förutsättningar till att gå igenom din graviditet, förlossning och till att bli mamma måste du vara aktiv för att anpassa dig till förändringar i kroppsvikt och form under graviditeten 


Dans är en rekommenderad sport för gravida kvinnor eftersom denna aktivitet ingår i sportklassen liten påverkan, nämligen sport med mjuka rörelser,Den stora skillnaden mellan dansträning och mer traditionell träning och som gör dans till en så bra träningsform är att den har effekter på hela din kroppen, 

DANS UNDER GRAVIDITETEN

Det första man ska tänka på är att lyssna på sin kropp. Alla kroppar är olika och reagerar på graviditeten på olika sätt.
Ett rimligt mål med kontinuerlig dansträning är att bibehålla kondition och styrka under graviditeten, 
men inte att sträva efter några topprestationer


Dans är funktionell träning - utan att man tänker på det! För när du börjar röra dig, och hjärnan sätter igång kroppen, får du träning medan du har roligt utan att du behöver oroa dig och tänka på vad du görKROPPEN

Att det är bra att träna vet vi nog alla vid det här laget och du som är gravid har säkert fått information från din barnmorska om all hälsofördelar som finns med träning under graviditeten

Dansträning som all annan aerob träning påverkar din kropp och underlättar både graviditet, förlossning och tiden efter, , både för dig själv men också för din baby

Att välja dans som träningsform under graviditeten har sina fördelar fysiskt och mentalt. Dans ger energi, du blir gladare, har du ont så blir smärtan mer hanterbar, dessutom så är det en aktvitetsform som har en låg skaderisk. 

Framförallt så är linedance riktigt roligt, man träffar folk, och bekymmer och elände försvinner för en liten stund, som vi ser det så är det bara en bonus att det är bra för kroppen


Rent fysiskt så kommer du att stärka din muskler inte bara i benen utan i hela kroppen. 

Genom kontinuerlig dansträning får hjärtat arbeta, blodcirkulation i muskelaturen ökar, muskelaturen stärks vilket bla motverkar ryggtötthet och din hållning förbättras. Att öka cirkulationen i ryggmusklerna motverka ryggtrötthet och stärker musklerna så att du inte svankar onödigt mycket!         

All dans ger starka ben, medan kroppens övriga muskler får olika mycket träning av olika danser. Genom kontinuerlig dansträning får hjärtat jobba och cirkulationen ökar vilket leder till att muskelaturen i kroppen stärks och din hållning blir bättre, Att öka cirkulationen i ryggmusklerna motverka ryggtrötthet och stärker musklerna så att du inte svankar onödigt mycket!

Att man får starka benmuskler när man dansar det kan nog de flesta räkna ut men dans stärker också 

Fysisk aktivitet påverkar ämnesomsättning, träning verkar milt aptitsänkande och motverkar övervikt och diabetes

en vältränad andningsmuskulatur,  Träning förbättrar andningsmuskulaturens uthållighet, öka effektiviteten så att mer syre extraheras vid varje andetag och att andetagen blir större Effekterna kommer snabbt eftersom andningen påverkar så mycket i kroppen: blodtryck, immunförsvar, matsmältningen och den psykiska hälsan är några exempel.

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar flera olika funktioner i nervsystemet. Funktioner som exempelvis balans, koordination och reaktionsförmåga förbättras och ökar därmed funktionsförmågan. Dessutom bibehålls kognitiv förmåga, sömnen blir bättre, depressions symtom minskar och självkänslan ökar. Flera studier indikerar nybildning av celler i hjärnan vid träning.

Signalsubstanser som Endorfin, Dopamin, Serotonin och Noradrenalin frisätts vid träning. Dessa är alla kopplade till välbefinnande. Indirekta faktorer som kan tänkas bidra kan vara förbättrad sömn, bättre kost och mer social samvaro i samband med aktivitet.

Den skyddande effekten av fysisk aktivitet kan bero på att träningen förbättrar kolhydrat- och fettförbränningen men den stimulerar även upptaget av glukos i muskler och därmed insulinkänsligheten. Det nyligen upptäckta hormonet Irisin som frisätts vid träning ger en mekanisk förklaring till skyddet som träning ger mot metaboliska sjukdomar. Träning är väldigt viktigt för de som redan lider av diabetes. 

Regelbunden fysisk aktivitet sänker  blodtrycket.  

Regelbunden fysisk träning ökar syreupptagningsförmågan och blodcirkulationen ökar och leder till bättre prestationsförmåga.

 Då träningen kan leda till stärkt självbild och ökat välbefinnande kan det ge energi att förbättra Regelbunden träning påverkar bukfetma, insulinresistens, dyslipidemi (blodfettsrubbningar) och högt blodtryck på ett positivt sätt

Det är välkänt att träning aktiverar vårt kroppsegna smärthämmande system. Endorfin är en signalsubstans som är aktiv i detta system, men även enkefalin och noradrenalin spelar in. De verkar så att de hämmar smärta på ryggmärgsnivå. Det är också känt att ett mycket kraftigt, fysiskt arbete - som ett hårt träningspass - kan hämma smärta generellt i hela kroppen! "Smärta" hämmar smärta!

Regelbunden dansträning kan öka tilltron till kroppens rörelseförmåga vilket minskar risken för utveckling av långvarigt smärtsyndrom.

Effekterna av träning har positiv påverkan på tarmfunktion, immunförsvar och energibalans

 Fysisk aktivitet påverkar lungkapaciteten

Träning kan  minska symptom som trötthet och illamående, upprätthålla vikt och god fysisk och social funktion

Uttryck för att dans har betydelse för en ökad balans och därmed en minskad fallrisk

 dansen både har långsiktiga och omedelbara effekter på den psykiska hälsan, hos friska som sjuka.

kände sig mer alerta, gjorde färre misstag och hade lättare att tänka och koncentrera sig 

  ökad vakenhet och handlingsförmåga, samt att dansen kunde ge ett ökat självförtroende och en stolthet då det upplevdes möjligt att bemästra nya saker

En förståelse för sina möjligheter och begränsningar. Förståelsen uttrycktes också i form av att behoven av att förbättra koordination och hållning synliggjordes.  De som ryckte på axlarna åt sina begränsningar och antog utmaningen visade på en personlig utveckling. 

 syresättning och lungfunktion

 • Rörelse, rytm, musik, gemenskap & glädje

  Dansträningen består av rörelse, rytm, musik, gemenskap och glädje. Genom dansens fysiska och kognitiva aktivitet kopplas hjärna och kropp samman och detta leder till förbättrade motoriska funktioner, Dans har även en positiv psykosocial påverkan. Den sociala interaktionen i dansen, med gemenskap och delaktighet i gruppen, är en viktig del. I Dans tränas balans, koordination och musklernas förmåga. Muskulaturen, som tränas mycket effektivt genom dans jämfört med andra träningsformer, är viktig för många funktioner i kroppen, som till exempel balans, blodtryck och metabolism. Tack vare bättre balans, ökad steglängd och muskelstyrka minskar exempelvis fallrisken.


Du blir vigare, får bättre hållning och blir starkare. Speciellt benen blir väldigt starka men även rumpa, mage, händer och fötter, ja, hela kroppen.Ju mer du lär dig desto enklare blir det att utföra övningarna För att upprätthålla en god balans krävs både muskelstyrka och koordination  stärker du automatiskt lår, magmuskler och ländrygg. Du kommer förbättra rörligheten avsevärt. leda till en förbättrad kondition. 


När du dansar får du inte bara starka benmuskler även övriga muskler i kroppen stärks. Genom kontinuerlig dansträning ökar hjärtkapacitet och därmed blodcirkulationen.  vilket gör att Förbättrad koordination, flexibilitet och uthållighet. kondition, flexibilitet, koordination och balans.


Dans är en aktivitetsform som ställer krav på flera komponenter av fysisk kapacitet, till exempel koordination, balans, rörlighet, kondition och muskelstyrka. Du får en ökad flexibilitet, kroppen tonas och magmusklerna i synnerhet. förbättrad självkänsla och kroppsbild. Ökad rörlighet, förbättrad kroppskontroll, bålstabilitet och hållning. 

 får du starka muskler ökar blodcirkulationen vilket görstärker du kroppens alla muskler när hjärtat får jobba vilket göra att cirkulationen ökar och muskelaturen i kroppen stärks.

All dans ger starka ben, medan kroppens övriga muskler får olika mycket träning av olika danser. Genom kontinuerlig dansträning får hjärtat jobba och cirkulationen ökar vilket leder till att muskelaturen i kroppen stärks och din hållning blir bättre, Att öka cirkulationen i ryggmusklerna motverka ryggtrötthet och stärker musklerna så att du inte svankar onödigt mycket!

Du lär dig även nya rörelser, tänjer kroppens gränser och ökar därmed din rörlighet. Musklerna blir smidiga, balansen förbättras och du tränar koordination - det vill säga att utföra flera rörelser samtidigt. Forskning visar att koordinationsträning är bra för hjärnan och förbättrar såväl kreativitet som inlärningsförmåga. Dans har dessutom en positiv inverkan på leder och flexibilitet.

Det är helt enkelt otroligt bra med dans - man koordinerar flera muskelrörelser samtidigt, istället för att medvetet isolera och träna enskilda muskler som du gör i en maskin på gymmet.


SINNET

Dans under graviditeten kommer att få dig att må bra, den hjälper dig att slappna av i kroppen och sinne, lindra smärtor, smärtor som orsakas av förändringarna som din kropp genomgår under graviditeten. Dans regelbundet stärker din kropp och gör dig mer benägna att få en hälsosam graviditet och födelse.Dans under graviditeten är ett bra och roligt sätt att röra sig på, den ger motion och får den som dansar att må bättre i kroppen och själen. Dansen ger dig en ökad känsla för din kropp och det kan vara särskilt viktigt under en graviditet, när kroppen för ändras hela tiden. 


Rörelse och motion förbättrar din blodcirkulation, vilket i sin tur minskar svullnaden i kroppen, risken för åderbråck och andra komplikationer. Ryggen stärks, vilket kan behövas nu när den ska hålla emot en allt tyngre mage på andra sidan ryggraden. 


Det finns undersökningar som visar att det ofta blir en snabbare, lättare förlossning med mindre komplikationer om kvinnan är i god form när hon ska föda. Hon återhämtar sig också snabbare efteråt. Det är viktigt med fysisk aktivitet, och dansen är så bra eftersom den kan var och en anpassa efter sin egen förmåga - alla kan göra det de kan.


Det finns en del dokumenterade ändringar som alla mer eller mindre går igenom. Förutom det självklara att magen blir större ökar även hjärtslagen, blodtrycket och andningsfrekvensen, vilket kommer påverka din kropp och göra dig tröttare. Det gör att du inte kommer orka hålla samma tempo som innan graviditeten


Det kan tyckas konstigt att tro att dans och graviditet kan höra ihop, men det kan det! Uttryck dig genom dans och musik, men se till att göra det inom dina gränser. Det hjälper till att minska ångest och den lycka du känner när du dansar kommer att plockas upp av ditt barn. Bli inte förvånad om ditt barn börjar dansa tillbaka

Eftersom vi vet att ett ofödat barn har en utvecklad hörselkänsla, varför inte dra nytta av det genom musik? En studie som genomförts har gett upphov till konceptet "The Mozart Effect". Det står att att exponera individer i 10 minuter för klassisk musik kan förbättra deras rumsliga resonemangskunskaper. Att exponera ditt barn för samma sak kan vara ditt sätt att kommunicera begrepp som barn lär sig när de föds! Vem trodde att ditt barn skulle ha sina första lektioner så tidigt! 

.


 Risken för ryggvärk minskar, mamman blir piggare och chansen för att få en bra upplevelse under förlossningen ökar. Dessutom blir det lättare att komma i form igen efter graviditeten. Och inte bara mamman mår bra av träning, utan även fostret i magen. Genom att träna ökar blodtillförseln till moderkakan och den växer snabbare, vilket skapar en bättre miljö för fostret.


Det finns en hel del positiva fördelar med att träna under graviditeten. Först och främst om man tränar blir man piggare och det i sin tur gör att barnet också mår bättre. Andra stora fördelar med träning är att det kan hjälpa till att minska risken för klassiska graviditetsbesvär som illamående och ryggbesvär. Träningen gör även blodcirkulationen starkare vilket minskar risken för svullnader och åderbråck. Till sist blir det även lättare att orka med hela graviditeten och underlätta för förlossningen


Dans motverkar stress och depression. All form av träning är bra för vår psykiska hälsa. Vi blir inte bara mer tåliga fysiskt utan även mentalt när vi rör på oss. Regelbunden träning gör att vår kropp blir bättre på att reglera stresshormonet kortisol som är en av skurkarna bakom utbrändhet och utmattningsdepression. Att dansa hjälper också till att reglera serotonin- och dopaminnivåerna i kroppen, något som motverkar både stress och nedstämdhet. Dans är dessutom en social aktivitet där människor träffas och umgås under roliga former, något som motverkar ensamhet och tränar våra sociala förmågor


För dig som är gravid finns det många fördelar med regelbunden dansträning, Dels så har den påverkan på din kropp men framförallt så får dans dig att må bra 

När man dansar frisätts olika ämnen i kroppen som ger stor påverkan på vårt välmående. Och det fina är att effekterna kommer oavsett om man är vältränad eller om det är första gången man tränar. Utsöndringen av ämnena gör att man mår bra och ökar fokus och koncentration.


 Det är också därför man säger att det är bättre att köra ett träningspass på morgonen än på eftermiddagen eller kvällen.


Dans under graviditeten kommer att få dig att må bra, den hjälper dig att slappna av i kroppen och sinne, lindra smärtor, smärtor som orsakas av förändringarna som din kropp genomgår under graviditeten. Dans regelbundet stärker din kropp och gör dig mer benägna att få en hälsosam graviditet och födelse.

 Och naturligtvis kommer dans under din födelse att öka dina nivåer av oxytocin, vilket gör din födelse mer behaglig och lättare! 


Kontinuerlig dansträning kan hjälpa dig igenom graviditet och förlossning rent fysiskt

 så har dansen många fördelar eftrsom När man dansar använder man alla sina muskelgrupper Som fysisk träning ger dansen även ökad uthållighet så att kroppen orkar mer i vardagen. Eftersom dans innebär rörelse god hållning och kroppskännedom tränas också balansen


Det finns en hel del positiva fördelar med att träna under graviditeten. Först och främst om man tränar blir man piggare och det i sin tur gör att barnet också mår bättre. Andra stora fördelar med träning är att det kan hjälpa till att minska risken för klassiska graviditetsbesvär som illamående och ryggbesvär. Träningen gör även blodcirkulationen starkare vilket minskar risken för svullnader och åderbråck. Till sist blir det även lättare att orka med hela graviditeten och underlätta för förlossningen

Det första man ska tänka på är att lyssna på sin kropp. Alla kroppar är olika och reagerar på graviditeten på olika sätt. Med det sagt finns det en del dokumenterade ändringar som alla mer eller mindre går igenom. Förutom det självklara att magen blir större ökar även hjärtslagen, blodtrycket och andningsfrekvensen, vilket kommer påverka din kropp och göra dig tröttare. Det gör att du inte kommer orka hålla samma tempo som innan graviditeten. Ett rimligt mål är att träna för att bibehålla kondition och styrka under graviditeten, men inte att sträva efter några topprestationer.

Dans kan bibehålla konditionen, lindra stress, förbättra din uthållighet och hålla hela kroppen tonad och flexibel. Och du kanske inte ens märker att du träna

Regelbunden dansträning hjälper kroppens blodcirkulation och ämnesomsättning att köra mer optimalt under graviditeten. Studier har visat att dans under graviditet kan förebygga och behandla vissa graviditetsbesvär så som ryggsmärta, trötthet, sömnsvårigheter och graviditetsdiabetes.

Regelbunden dansträning motverkar stress och depression och kan få dig att må bättre, minska känslor av oro, nedstämdhet och fysiska symtom som värk i mage och huvud som är vanliga vid psykisk ohälsa.

Vi blir inte bara mer tåliga fysiskt utan även mentalt när vi rör på oss. Regelbunden träning gör att vår kropp blir bättre på att reglera stresshormonet kortisol som är en av skurkarna bakom utbrändhet och utmattningsdepression. Att dansa hjälper också till att reglera serotonin- och dopaminnivåerna i kroppen, något som motverkar både stress och nedstämdhet. Dans är dessutom en social aktivitet där människor träffas och umgås under roliga former, något som motverkar ensamhet och tränar våra sociala förmågor

 När du dansar slutar du nämligen fokusera på dina tankar och ger dig hän till upplevelsen istället 


Regelbunden dansträning hjälper kroppens blodcirkulation och ämnesomsättning att köra mer optimalt under graviditeten. Studier har visat att dans under graviditet kan förebygga och behandla vissa graviditetsbesvär så som ryggsmärta, trötthet, sömnsvårigheter och graviditetsdiabetes.

Regelbunden dansträning kan få dig att må bättre, minska känslor av oro, nedstämdhet och fysiska symtom som värk i mage och huvud som är vanliga vid psykisk ohälsa. När du dansar slutar du nämligen fokusera på dina tankar och ger dig hän till upplevelsen istället 

Ett rimligt mål för dig som är gravid är att träna för att bibehålla kondition och styrka under graviditeten, men inte sträva efter någon topprestation.
Att vara gravid

Att delta i dans under graviditeten kan hjälpa till att stödja ditt emotionella och fysiska behov
Eftersom din kropp arbetar hårt för att växa ditt barn, kan du göra din bit genom att hålla dig i form, och dans är så bra träning att även blivande mammor som aldrig har satt sin fot på ett dansgolv tidigare rekommenderas att ge det en chans. Dans kan bibehålla konditionen, lindra stress, förbättra din uthållighet och hålla hela kroppen tonad och flexibel. Och du kanske inte ens märker att du träna


Dans är aerob träning och ökar andningskapaciteten och ett danspass per vecka ger bättre prestatio

ett danspass varje vecka ger bättre prestationsförmåga och högre energinivåer

Dans tränar minnet och de kognitiva funktionerna, koordinationen och koreografin i dans tränar hjärnan på ett effektivt sätt, till exempel ökar hjärnans förmåga att utvecklas och omforma sig.

Dans förbättrar din flexibilitet, balans och uthållighet. När man dansar använder man alla sina muskelgrupper Som fysisk träning ger dansen även ökad uthållighet så att kroppen orkar mer i vardagen. Eftersom dans innebär rörelse god hållning och kroppskännedom tränas också balansen

Dans tränar minnet och de kognitiva funktionerna, koordinationen och koreografin i dans tränar hjärnan på ett effektivt sätt, till exempel ökar hjärnans förmåga att utvecklas och omforma sig.

Dans motverkar stress och depression. All form av träning är bra för vår psykiska hälsa. Vi blir inte bara mer tåliga fysiskt utan även mentalt när vi rör på oss. Regelbunden träning gör att vår kropp blir bättre på att reglera stresshormonet kortisol som är en av skurkarna bakom utbrändhet och utmattningsdepression. Att dansa hjälper också till att reglera serotonin- och dopaminnivåerna i kroppen, något som motverkar både stress och nedstämdhet. Dans är dessutom en social aktivitet där människor träffas och umgås under roliga former, något som motverkar ensamhet och tränar våra sociala förmågor

När man dansar flyttar man fokus från sina tankar till kroppen och rörelserna. kopplar bort oro och stress

Dansen ökar livsglädjen, självförtroendet och välmåendet. Dans är lika mycket nöje som det är träning. När vi rör på oss tillsammans till musik och låter kroppen släppa loss frigör vi vår inre förmåga. Vi känner oss hemma i vår kropp, rycks med av rytmen och musiken, glömmer vardagen och får ett starkare självförtroende som ger oss en tryggare relation till vår kropp och till andra människor. Våra positiva känslor ökar och sprids när vi dansar tillsammans.


Dans tränar minnet och de kognitiva funktionerna, koordinationen och koreografin i dans tränar hjärnan på ett effektivt sätt, till exempel ökar hjärnans förmåga att utvecklas och omforma sig.


Dans förbättrar din flexibilitet, balans och uthållighet. När man dansar använder man alla sina muskelgrupper Som fysisk träning ger dansen även ökad uthållighet så att kroppen orkar mer i vardagen. Eftersom dans innebär rörelse god hållning och kroppskännedom tränas också balansen


Dans är mycket bra för hjärthälsan. Precis som med all annan fysisk aktivitet stärker dans hjärtat och förbättrar cirkulationen och därmed minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar betydligt. Dansen hjälper också till med att hålla blodtrycket och blodsockret på en jämn nivå. Att röra på sig regelbundet minskar även risken för gravidites diabetes .


När man dansar frisätts dessa ämnen vilket ger stor påverkan på vårt välmående. Och det fina är att effekterna kommer oavsett om man är vältränad eller om det är första gången man tränar.Utsöndringen av ämnena gör att man mår bra och ökar fokus och koncentration. Det är också därför man säger att det är bättre att köra ett träningspass på morgonen än på eftermiddagen eller kvällen.


Dansen påpverkan på din baby
Lägg namnen serotonin, dopamin, noradrenalin endorfin och oxytocin på minnet. De tre första är viktiga signalsubstaner medans endorfin och oxytocin är hormoner

När man dansar frisätts dessa ämnen vilket ger stor påverkan på vårt välmående. Och det fina är att effekterna kommer oavsett om man är vältränad eller om det är första gången man tränar.Utsöndringen av ämnena gör att man mår bra och ökar fokus och koncentration. Det är också därför man säger att det är bättre att köra ett träningspass på morgonen än på eftermiddagen eller kvällen.

Dans ökar flödet Oxytocin, vilket bidrar till din bindning med ditt ofödda barn och under födseln positivt påverkar längden på din livmoders sammandragningar


Dans under hela graviditeten ger dig och ditt barn repetitiva rörelser som kommer att vara bekanta och tröstande för barnet så att du kan binda och kan hjälpa till att lugna barnet efter förlossningen.


Man kan säga att dans fungerar som en katalysator för olika processer i kroppen som får oss att må bra. Du får bättre koncentrationsförmåga, blir piggare, sover bättre och utsöndrar mindre av stresshormonet kortisol


Vid friska graviditeter finns det många fördelar med att dansa regelbundet. Risken för ryggvärk minskar, mamman blir piggare och chansen för att få en bra upplevelse under förlossningen ökar. Dessutom blir det lättare att komma i form igen efter graviditeten. Och inte bara mamman mår bra av träning, utan även fostret i magen. Genom att träna ökar blodtillförseln till moderkakan och den växer snabbare, vilket skapar en bättre miljö för fostret.


Att delta i dans under graviditeten kan hjälpa till att stödja en mors emotionella och fysiska behov
Eftersom din kropp arbetar hårt för att växa ditt barn, kan du göra din bit genom att hålla dig i form, och dans är så bra träning att även blivande mammor som aldrig har satt sin fot på ett dansgolv tidigare rekommenderas att ge det en chans. Dans kan bibehålla konditionen, lindra stress, förbättra din uthållighet och hålla hela kroppen tonad och flexibel. Och du kanske inte ens märker att du träna


Dans under graviditeten kan positivt påverka utvecklingssystem som möjliggör förbättrad neuromotorisk utveckling, vilket leder till spädbarn som är mer skickliga på rörelse och förmodligen mer benägna att vara aktiva." spädbarn födda till mödrar som tränade minst 20 minuter med måttlig intensitet tre dagar varje vecka födde barn med mer mogna hjärnor.


Rörelse och dans är den mest naturliga kommunikationsformen och möjliggör koppling mellan förälder och barn.Du kan drastiskt förbättra och verkligen stödja ditt barns utveckling kognitivt såväl som fysiskt och emotionellt. Dans under hela graviditeten ger dig och ditt barn repetitiva rörelser som kommer att vara bekanta och tröstande för ditt barn, uppmuntra bindning och hjälpa till att lugna - en stor fördel för dig och ditt barn.

lätt dans med din favoritmusik kommer att minska stress och trötthet, påverka ditt humör positivt och därför kommer ditt barn att njuta av

Förutom att moderkakan växer snabbare och ger mer näring till fostret, frigörs dessutom endorfiner i mammans kropp, vilket är ett "må bra-hormon" som även fostret får ta del av


Dans är mycket bra för hjärthälsan. Precis som med all annan fysisk aktivitet stärker dans hjärtat och förbättrar cirkulationen och därmed minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar betydligt

Dansen hjälper till att hålla blodtrycket och blodsockret på en jämn nivå. Att röra på sig regelbundet minskar även risken för gravidites diabetes .

Dans är aerob träning och ökar andningskapaciteten

Dans ger dig mer energi. ett danspass varje vecka ger bättre prestationsförmåga och högre energinivåer

Dans förbättrar din flexibilitet, balans och uthållighet. När man dansar använder man alla sina muskelgrupper Som fysisk träning ger dansen även ökad uthållighet så att kroppen orkar mer i vardagen. Eftersom dans innebär rörelse god hållning och kroppskännedom tränas också balansen

Dans tränar minnet och de kognitiva funktionerna, koordinationen och koreografin i dans tränar hjärnan på ett effektivt sätt, till exempel ökar hjärnans förmåga att utvecklas och omforma sig.

Dans motverkar stress och depression. All form av träning är bra för vår psykiska hälsa. Vi blir inte bara mer tåliga fysiskt utan även mentalt när vi rör på oss. Regelbunden träning gör att vår kropp blir bättre på att reglera stresshormonet kortisol som är en av skurkarna bakom utbrändhet och utmattningsdepression. Att dansa hjälper också till att reglera serotonin- och dopaminnivåerna i kroppen, något som motverkar både stress och nedstämdhet. Dans är dessutom en social aktivitet där människor träffas och umgås under roliga former, något som motverkar ensamhet och tränar våra sociala förmågor

När man dansar flyttar man fokus från sina tankar till kroppen och rörelserna. Att hamna i det flow som dansen innebär kopplar bort oro och stress

Dansen ökar livsglädjen, självförtroendet och välmåendet. Dans är lika mycket nöje som det är träning. När vi rör på oss tillsammans till musik och låter kroppen släppa loss frigör vi vår inre förmåga. Vi känner oss hemma i vår kropp, rycks med av rytmen och musiken, glömmer vardagen och får ett starkare självförtroende som ger oss en tryggare relation till vår kropp och till andra människor. Våra positiva känslor ökar och sprids när vi dansar tillsammans. 


Linedancing är ett roligt sätt att fortsätta röra sig på medan du är gravid. Detta hjälper din kropp att hålla sig stark och hjälper också till att förhindra extra viktökning, ett vanligt graviditetsproblem som ibland leder till komplikationer. Linedancing är en kombination av kul, motion och enkla steg och de flesta rörelser består av benrörelser. Det finns inga stora hopp, svåra vändningar eller omöjliga rörelser som kan orsaka belastning på din kropp eller någon potentiell bealstning på din baby.

Linedancing hjälper till med muskeltonus och styrka och du får förbättrad flexibilitet som hjälper dig att hantera den växande vikten av din kropp såväl som ditt foster genom graviditeten. Din uthållighetsnivå höjs, så att du inte känner dig trött eller trött så ofta, vilket i sin tur förbättrar humöret och minskar sannolikheten för depressiva symtom.

Linedancing kan minska mängden stress och ångest genom att stimulera produktionen av endorfiner.När vi dansar frigörs endorfiner, vårt "må bra-hormon", och upplevelsen är att det blir lättare och mer hanterbart att möta de förändringar som sker under en graviditet, både fysiskt och mentalt och har visat sig positiva effekter hos den gravida både under graviditeten och vid förlossningen.

Linedancing förbättrar muskeltonus, stärker lemmarna och lindrar ben och ryggvärk som följer med graviditeten. Förbättrar hjärtets och lungornas funktion genom att förbättra blodcirkulationen.

Linedancing kan göras var som helst och när som helst, vilket ger dig friheten att välja hur du vill göra det.

Linedancing kan hjälpa till med uppblåsthet genom att underlätta frisättningen av eventuell ackumulerad gas i tarmarna.


Linedancing håller dig smal och fit, stärker dina muskler, lungor och hjärta, och bäst av allt är det kul!

Vissa kvinnor upplever mindre och vissa stora svängningar i humör och irritabilitet. Dans kan hjälpa dig att bli av med spänningar och må bättre!

 Vid dans handlar det mycket om koordination, balans

Dans är en av om inte den bästa formen av träning av många skäl. Det utmanar våra sinnen, förbättrar neuronal anslutning, reglerar känslor och stresshormoner och möjliggör alternativa uttrycksformer som uppmuntrar till positiv mental hälsa.

Dans under hela graviditeten stöder inte bara fysisk hälsa utan har också visat sig stödja den faktiska födelseprocessen. Kvinnor har rapporterat lägre nivåer av smärta, lättare födelser, samt en större förmåga att hantera förlossningsprocessen.

Att delta i dans eller kreativ rörelse under graviditeten kan hjälpa till att hantera symtom på ångest och depression efter förlossningen.

hjälpa den blivande mamman att känna igen sin egen kropp och kroppsförbindelse, vara närvarande vid förändringar i humör och beteende, samt hantera fluktuationer i stress som orsakas av hormonförändringar. Dessutom kan det hjälpa kvinnor att klara av sin förändrade kropp under en glad men överväldigande och förvirrande tid.


Kom ihåg att dans är en väg till lycka

Ytterligare en fördel med att dansa är att den på motsvarande sätt sänker "kamp- eller flyghormonet" Adrenalin.

En annan underbar fördel med att dansa är att det ger dig självförtroende för din kropp och rörelse, vilket sänker din stress och möjliggör ökade nivåer av Oxytocin för att förkorta förlossningen. Oxytocin utlöser dina ursprungliga födelseinstinkter. Dans minskar risken för ingrepp som tång, vakuum och kejsarsnitt genom att korrigera fostrets felposition och öppna ditt bäckenutlopp bredare. Det har också visat sig vetenskapligt att det minskar smärta i arbetet och ökar födelsetillfredsställelsen.

Sist men inte minst, genom dans kommer graviditeten att vara din gränd för en smidig, fysiologisk födelse.

Dessutom, efter förlossning, hjälper samma hormoner som hjälper till att arbeta, att din livmoder krymper tillbaka till storlek under den omedelbara postpartumperioden.

Dans - En rolig och givande träning under graviditeten

Dans är en utmärkt övning under graviditeten! Inte bara får du röra din kropp till musiken du älskar, men det kommer också att hålla dig flexibel medan du stärker dina muskler. Du kan få ett kardiovaskulärt träningspass från vilken dans som helst, eller stretcha och bibehålla muskeltonus

Om du dansade regelbundet innan du blev gravid kan du förmodligen fortsätta dansa med samma intensitet som tidigare, men du måste göra ändringar när magen expanderar.

En träning med låg effekt för att hjälpa dig genom graviditetens svårigheter.


Ytterligare en fördel med att dansa är att den sänker "kamp- eller flyghormonet" Adrenalin


När vi till exempel dansar frigörs må bra-hormonet dopamin, som skapar känslan av tillfredsställelse. Dopaminet sätter i sin tur igång de eftersträvansvärda lyckohormonerna endorfin och oxytocin. Endorfiner kan jämföras med ett kroppseget morfin, med en effektiv smärtlindande effekt, medan oxytocin ökar ditt välbefinnande. Förutom dopamin frigörs också ämnena serotonin och noradrenalin.

- Serotonin och noradrenalin sänker tillsammans med endorfinerna nivåerna av stresshormonet kortisol i kroppen

Det fantastiska är att de här ämnena inte bara får dig att må bra just i stunden utan också på sikt.

Fysisk aktivitet kan ses som en krockkudde mot psykisk ohälsa. Förutom att vi tål stress bättre så minskar också risken för att bli deprimerade. Dessutom blir vi mer kreativa

frigör spänningar, stretchar musklerna och stärker de delar av kroppen som är svaga. Andningen och koncentrationen frigör inte bara endorfiner, utan också oxytocin och melatonin. Oxytocin är må bra-ämnet som annars frigörs vid beröring. Melatoninet styr vår sömn,


Dans ger rörelseglädje, kondition och social gemenskap. På köpet stimulerar du hjärnan och du får lättare att lära dig nytt, sänkta stressnivåer och bättre psykiskt välmående!

När vi dansar frisätts olika signalsubstanser, som serotonin som ger en känsla av inre stryka, noradrenalin som gör oss pigga, endorfiner som minskar smärta och oxytocin som ökar känslan av lugn och tillhörighet.

Det finns så mycket livsglädje i dansen, den ger endorfinpåslag samtidigt som musiken och gemenskapen ger energi,

När man dansar händer mycket på samma gång. Dansen stärker hjärtat, konditionen och muskelstyrkan, samtidigt som den ger kroppskontroll och ökad självtillit. Man flyttar fokus när man dansar till kroppen och rörelsen i stället för att vara i sina tankar, det stärker det psykiska välbefinnandet och sänker stressen

Dans stärker våra kognitiva förmågor och ökar hjärnans plasticitet, det vill säga förmågan att utveckla och omforma sig.

Bland annat stimuleras ett område i den inre delen av tinningloben som heter hippocampus, det är centrum för minne och inlärning. Hippocampus stärks av all fysisk rörelse, men i studier har man sett att man får en mer effektiv stimulering av hjärnan vid dans än vid annan fysisk aktivitet.

Den ger inte bara en pulshöjning. När man utmanar sig själv med nya danssteg fullkomligt sprakar det i hjärnan, eftersom det krävs fler nervkopplingar än om man till exempel promenerar. Hjärnan stimuleras helt enkelt väldigt effektivt.

inte bara det att du blir smartare dansen påverkar också ditt psykiska välbefinnande.

dansens kravlöshet och den stödjande gemenskap

Dansen är på lika villkor, det ger en trygghet.

När man dansar frisätts också olika signalsubstanser, som serotonin som ger en känsla av inre stryka, noradrenalin som gör oss pigga, endorfiner som minskar smärta och oxytocin som ökar känslan av lugn och tillhörighet.

att man litar på och blir hemmastadd i sin egen kropp, vilket sänker stress, ökar självörtroendet och stärker den egna identiteten. Det gör det lättare att ta plats i nya miljöer och träffa nya människor.

hållning och kroppsposition. Sträcker man på sig,

dans kan förbättra balansen och göra det lättare att uttrycka sig kroppsligt.

att personer som dansar kan förbättra sin empatiska förmåga,

- Man får en större medvetenhet om känslomässiga processer i den egna kroppen, vilket gör det lättare att tolka andras känslor. Relationen till andra förbättras när man får en bättre självkännedom.

Men det viktigaste för många är den sociala gemenskapen

- Att få träffa nya vänner och tillhöra en grupp, för att vilja fortsätta att dansa,

gemenskapen och kravlösheten i dansen har .

det ska vara kul, lättsamt och inbjudande och inte bygga på prestation. Att lära sig nytt, som nya steg och korreografier är en utmaning som kan sporra och utveckla. Hjärngympa kort och gott,

Dans handlar om gemenskap, närhet och en möjlighet att uttrycka sig med kroppen när orden inte finns eller räcker till. Många längtar efter att dansa, men ser hinder som att de är för trötta, sjuka eller överviktiga, i stället för att se möjligheterna. Det är fysisk aktivitet kopplat till glädje till skillnad från att ställa sig på ett gåband på gymet.

Minskad ångest, bättre sömn och självkänsla är bara några av de hälsoeffekter

Blodtillströmningen i hjärnan ökar så att man blir mer skärpt och hamnar i ett flow och blir uppslukad av stunden.

- dans är läkande och ger en helgjuten upplevelse där och då. Efter ett häftigt danspass mår man bättre, man dansar bokstavligen bort sin ångest,


Linedance är ett roligt sätt att fortsätta röra sig på medan du är gravid och är en kombination av kul, motion och enkla steg och de flesta rörelser består av benrörelser. Det finns inga stora hopp, svåra vändningar eller omöjliga rörelser som kan orsaka belastning på din kropp eller någon potentiell bealstning på din baby.

 Uttryck dig genom dans och musik, men se till att göra det inom dina gränser. 

Du får bäst effekt om du väljer en träningsform som aktiverar många system i hjärnan och den  
stora skillnaden mellan dansträning och mer traditionell träning och som gör dans till en så bra träningsform är att den har effekter inte bara på din kropp men också på din hjärnan

Dans kräver att du lär dig danssteg. Ett annat moment är att när du hör musiken översätter du dess intryck till rörelse,En hög grad av hjärnaktivitet håller de så kallade neuromuskulära synapserna friska, något som stärker bandet mellan muskler och nerver och bidrar till att musklerna håller sig starka. Vid kontinuerlig dansträning minskar risken för ryggvärk, du blir piggare och chansen för att du ska få en possitiv upplevelse under förlossningen ökar. Dessutom blir det lättare att komma i form igen efter graviditeten. 

Allt du gör känner också barnet både direkt och indirek av.

Genom dans och musik ökar barnets inlärningsförmåga och intelligensen, den stärker den motoriska förmågan och påverka känslor och sensoriska utveckling samtidigt som du lär känna din bebis och bandet mellan er två stärks,Genom att träna ökar blodtillförseln till moderkakan och den växer snabbare, vilket skapar en bättre miljö för din baby.

När du dansar påverkas din kropp på många sätt. Risken för ryggvärk minskar, du blir piggare och chansen för att få en bra upplevelse under förlossningen ökar. Dessutom blir det lättare att komma i form igen efter graviditeten. Och inte bara mamman mår bra av träning, utan även fostret i magen. Genom att träna ökar blodtillförseln till moderkakan och den växer snabbare, vilket skapar en bättre miljö för fostret.


Dans har många fördelar för dig och din baby och hjälper dig igenom din graviditet,samt under och efter förlossningen. Det är inte bara du som mår bra av att träna även ditt barn känner av verkningarna Förutom att du själv mår bättre både fysikt och psykiskt så känner även din baby av ditt mående och bandet mellan dig och din baby stärks Dans och musik öka barnets inlärningsförmåga och intelligensen, stärker den motoriska förmågan och påverka känslor och sensoriska utveckling. samtidigt som du lär känna din bebis och bandet mellan er två stärks

Dans stärker inte bara bandet mellan dig och din   och mellan dig och din baby och hjälper dig igenom din graviditet och förlossning både under och efter.  
 Dans har en possitiv påverkan på barnets utveckling  

.

Risken för ryggvärk minskar, mamman blir piggare och chansen för att få en bra upplevelse under förlossningen ökar. Dessutom blir det lättare att komma i form igen efter graviditeten. Och inte bara mamman mår bra av träning, utan även fostret i magen. Genom att träna ökar blodtillförseln till moderkakan och den växer snabbare, vilket skapar en bättre miljö för fostret.


Musikalisk inlärning - redan i fosterstadiet?

Grunden för den kommunikativa människan utvecklas redan under fosterstadiet då rörelse, ljud, puls/rytm är viktigt för barns kommunikation.Genom fosterstadiet har det lilla barnet förberett sig för att kommunicera med sin mamma redan som nyfödd 

Moderns rörelser förmedlas till fostret
som rytmiska upplevelser vilka signalerar trygghet.

Modern och fostrets gemensamma rytm ligger kring 120 per minut. Det är människans normala gångtakt, alltså två steg per sekund. Rytmer kring 120 per minut är också vanliga i pop, dansbandsmusik, jazz och klassisk musik.Barn föds med de tre musikaliska delarna rörelse, ljud och puls/rytm integrerade i sitt känselsinne  och fostrets perceptionssystem börjar utvecklas redan långt före födelsen. Ett av fostrets tidigaste sinnesintryck sägs vara det rytmiska ljudet av mammas hjärtslag,som följer fostret oavbrutet från och med de första månaderna i magen. Skillnaden är dock att hjärtljuden bara stimulerar ett enda sinne - hörseln. Den blivande mammans rörelser stimulerar däremot åtskilliga sinnen; hörseln, balansen, känseln och inte minst, det så kallade ledsinnet - det som gör att fostret känner kroppens rörelser,som att knän böjs eller sträcks.

All prenatal (medfödd) sensomotorisk stimulering kan bidra inte bara till barnets musikaliska utveckling utan också till den språkliga, emotiva, sociala och den fysiska utvecklingen (hos människan).Forskarna hävdar att resultaten bevisar att inlärning kan ske redan från fjärde månaden i mammans mage och att barn också bär med sig minnena under lång tid. Tal och musik anses vara de faktorer som främst gynnar språkutvecklingen redan på fosterstadiet.   

En studie gjord av institut marqués har visat att bebisar som fått höra klassisk musik börjar röra på mun och läppar som om de sjunger med. Foster kan förstå och reagera på musik redan 16 veckor in i graviditeten. Resultatet av forskningen betyder att vi kan kommunicera med våra barn innan födseln

Omkring graviditens 18 vecka börjar fostrets hörsel att utvecklas och i vecka 20 är barnets hörselorgan fullt utvecklat. Det är också nu som fostret överhuvudtaget börjar få koll på omvärlden genom att hjärnans centrum för lukt, smak, syn, känsel och ljud börjar utvecklas men hörseln fortsätter att utvecklas och ungerfär vid 22:a graviditesveckan kan fostret höra utifrån kommande ljud som tex mammans röst. Efter vecka 25 tar den viktigaste utvecklingen för hörseln fart och i slutet av graviditeten kan fostret till och med höra skillnad på olika röster. Det verkar som att de ljud fostret hör inne i magen från omkring vecka 23 är avgörande för att hörselsinnet ska utvecklas ordentligt,och både röster och musik kan hjälpa till.Under de tre sista graviditetsmånaderna när den auditiva hörselbarken är tillräckligt utvecklad börjar reagera på ljud och på musik. Alla ljud bebisen hör påverkar den här utvecklingen, både inne i och utanför magen.

Det är bra att vänja barn redan tidigt med musik eftersom den stimulerar fostrets sinnen och därigenom medför att hjärnan utvecklas och får näring. 

Ljud, rytm och rörelse har stor betydelse för din baby både fysiskt och psykiskt

Genom dans och musik ökar barnets inlärningsförmåga och intelligensen, den stärker den motoriska förmågan och påverka känslor och sensoriska utveckling samtidigt som du lär känna din bebis och bandet mellan er två stärks,

Rörelserna som barnet själv åstadkommer, moderns rörelser och de rytmiska rörelserna av hjärtat utvecklar fostrets nervbanor och således balanssinnet och uppfattningsförmågan, det är också en av grunderna för att kunna lära sig och förstå språk. Man anser att fostrets nervbanor är lika utvecklade som hos det nyfödda barnet. Detta innebär att fostret kan börja lagra ljud i långtidsminnet och på så vis minns och känner ljudintryck efter förlossningen.


Bebisar som fötts av mödrar som var fysiskt aktiva under graviditeten har en mer mogen reaktion, det tyder på att deras hjärna har utvecklats fortare. 


Spädbarn som stimuleras under graviditeten utvecklar bättre motorik, syn, hörsel och språk. Dessa barn får också större självförtroende och är mer alerta och mer tillfreds med sig själva jämfört med barn som inte stimuleras under graviditeten.De kan hantera stress på ett bättre sätt, och det visar på ett mer utvecklat centralt nervsystem.Det lindrar oro och stärker bandet mellan dem.


Undvik Stress - Dans Kan Hjälpa Dig

När man dansar händer mycket på samma gång. Dansen stärker hjärtat, konditionen och muskelstyrkan, samtidigt som den ger kroppskontroll och ökad självtillit. Man flyttar fokus när man dansar till kroppen och rörelsen i stället för att vara i sina tankar, det stärker det psykiska välbefinnandet och sänker stressen.

När du är gravid så får även ditt barn i magen ta del av de stresshormoner som når blodet. Detta gör att barnet blir oroligt, rastlöst och får ökad puls. Studier har påvisat att fysisk aerob träning i grupp påverkar stress positivt.


Att motion är bra för hälsan och välmåendet är klart konstaterat vid det här laget. Vill man aktivt påverka sitt mående och sin ork är att röra på sig bland det bästa man kan göra. Nu visar allt mer forskning att motion inte bara är bra för kroppen, utan även för vår psykiska hälsa. När du dansar frisätts serotonin, dopamin, noradrenalin endorfin och oxytocin på minnet. De tre första är viktiga signalsubstaner medans endorfin och oxytocin är hormoner. Dessa ämnen ger stor påverkan på ditt välmående och förbereder dig inför förlossningen. Och det fina är att effekterna kommer oavsett om man är vältränad eller om det är första gången man tränar. Utsöndringen av ämnena gör att man mår bra och ökar fokus och koncentration. Det är också därför man säger att det är bättre att köra ett träningspass på morgonen än på eftermiddagen eller kvällen.


OM STRESS

När Stressar - Träning förebygger nämligen stress och det gör att du klarar av dina vardagsbestyr bättre. Men det gäller att du börjar träna redan i dag - om stressen väl har drabbat dig bör du nämligen vara lite mer försiktig.

eller när du tränar, så ökar mängden adrenalin och kor­­ti­sol i kroppen. Efter att du har tränat slappnar stress-­systemet av igen i din kropp och utsöndringen av stresshormoner minskar. Trä­ning "förbränner" alltså stress­­hor­moner.

 Särskilt konditionsträning påverkar hjärnans funktion positivt och förser bl.a. de centra som styr våra tankar med mer syre och blod. Träning kan t.ex. förbättra minnet och minska känslan av nervositet - vilket i sin tur kan förebygga stress.

3. Regelbunden motion är positivt för sömn­en hos de flesta. Sömnen är viktig för att undvika och återhämta sig från stress.

 4. Träning utsöndrar endorfiner i hjärnan. Dessa höjer bl.a. humöret.

5. När du tränar så slipper du tänka på det som stressar dig, och du kommer på andra tankar som gör att hjärnan får en värdefull paus från all oro.

6. Om du är stressad kan du t.ex. uppleva att hjärtat slår snabbare eller andra fysiska symptom som liknar de man får när man tränar. Experter anser att träning även dämpar nervositet, och att alla dessa symp­to­m är helt naturliga reaktioner.

7. Motion är en bra källa till social samvaro, vilket kan vara avstressande och stärkande för den mentala hälsan. 


Forskning visar att regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet ger ett ökat psykiskt välbefinnande' 

När du upplever en utmaning eller känner dig stressad utsöndras hormoner som gör dig aktiverad och alert ‒ du blir redo att agera snabbt. Forskning visar att kroppen blir bättre på att hantera stresshormoner vid fysisk aktivitet i form av konditionsträning. Din förmåga till återhämtning blir samtidigt mer effektiv och utmanande situationer blir inte lika ansträngande.

 Stress är en naturlig respons på en situation som du upplever utmanande eller hotfull. Det är en livsviktig funktion som styrs av det aktiverande sympatiska nervsystemet som möjliggör snabba handlingar i förhållande till de krav som ställs.

Vid stress frisätts hormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol från binjurarna till blodcirkulationen. Kroppen är inställd på att överleva. Hormonernas effekt bidrar till förhöjd alerthet, ökad uthållighet och sänkt smärttröskel. Samtidigt får du tillgång till extra energi för att kunna prestera mer under kort tid. Tack vare stressresponsen har människan kunnat överleva som art. 

Det sker mycket i kroppen när vi är stressade; stresshormoner frigörs, kroppens funktioner och energi omprioriteras och omfördelas så att visa funktioner blir förhöjda medan andra går på sparlåga. Det här är bara för att lösa kortvariga och akuta hot, stannar kroppen i ett långvarigt stressläge kan det leda till flera olika slags sjukdomar och hälsoproblem. Motion har den effekten att den motverkar många av de skadliga stresseffekterna.

 Stress höjer blodtrycket och blodfetterna samt ger ojämna blodsockernivåer. Motion sänker och stabiliserar de här nivåerna.

Stress försämrar immunförsvaret. Motion stärker det och ger oss mer motståndskraft mot påfrestningar och infektioner.

Stress höjer nivåerna av hormonet kortisol och ständigt förhöjda halter kan leda till bukfetma, diabetes typ 2, minskad motståndskraft mot infektioner, koagulationsstörningar som blodproppar och till depression. Kortisolnivån stiger även vid träning men regelbunden motion gör att kroppen blir bättre på att snabbt sänka nivån igen och hålla den stabil, vilket gör oss allmänt mer stresståliga.

Stress försämrar våra kognitiva funktioner som minne och koncentrationsförmåga. Motion ökar blodflödet till hjärnan och stärker dess funktioner

Långvarig stress och kontinuerligt förhöjda nivåer av stresshormoner orsakar inte bara försämrade kognitiva funktioner, det kan i längden även leda till nedstämdhet, ångest och depression. Inom sjukvården har man märkt att ångest och nedstämdhet minskar vid motion och flera sjukhus använder bland annat löpträning för att behandla depressioner. De exakta kopplingarna hur motion hjälper vid psykisk ohälsa är ännu inte helt kända men det ökade blodflödet till hjärnan är förmodligen en orsak. Man har även märkt att träning har en positiv effekt på hjärnans elektriska aktivitet. Ytterligare en orsak är att fysisk aktivitet får kroppen att utsöndra endorfiner, ett hormon som bland annat dämpar smärta, stimulerar immunförsvaret och kroppens läkningsprocesser samt skapar fysiskt välbehag och lyckokänslor

 


Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när du behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men det är skillnad på positiv stress och negativ stress. 

Det brukar inte vara något problem att ha det stressigt ett tag så länge kroppen får återhämta sig, genom att du vilar eller gör något kul. Men om kroppen inte hinner vila efter att du har stressat, eller om du är stressad fast du inte har bråttom, kan stressen bli ett problem 

Stress är ofta kopplad till något negativt. Men all stress är inte negativ. En del av den stress som vi upplever är positiv, och gör att vi presterar bättre när vi jobbar eller tränar till exempel.Kortvarig stress har vissa positiva effekter medan långvarig stress utan tillräcklig återhämtning har negativa konsekvenser för hälsan.

Stress är en naturlig del av livet. Det är en känsla som alla människor upplever. De flesta får troligtvis uppleva den flera gånger i veckan. Kanske har du de senaste dagarna känt dig stressad inför en tight deadline på jobbet eller också för att du inte hunnit hämta barnen i tid från skolan?

Detta är helt naturligt. Känslan av stress framkallas nämligen i situationer som kräver något extra från kropp eller knopp. När vi ställs inför en särskilt tuff uppgift eller upplever att vi inte har kontroll över situationen

 


Positiv stress(kortvarig stress)

De flesta motionsformer kan göras i sällskap med andra och socialt umgänge har visat sig ha bra effekter mot stress. Att ha roligt ihop med andra flyttar även tankarna till det positiva som händer i stunden. Umgänget stärker även det sociala nätverket som har en skyddande effekt mot krävande situationer i livet. Studier visar att naturupplevelser är bra för kropp och själ, och att de ger en avstressande effekt. Många motionsformer, som till exempel löpning, skidåkning m.m. går att utföra i naturen för en extra avstressande effekt. 

Vid upplevd stress blir vissa funktioner i kroppen prioriterade. Blodet styrs om till musklerna så du snabbt ska kunna försvara dig mot eller springa ifrån det som är hotfullt. Hjärtat slår kraftigare, pulsen ökar och blodtrycket höjs. Pupillerna och luftvägarna vidgas ‒ du ser bättre och andas lättare. Tarmarnas aktivitet och matsmältningen saktas ner. Immunförsvaret blir tillfälligt starkare under stress eftersom kortisol är skyddande och inflammationshämmande.
 Stresshormoner ger tillfälligt mer energi såväl som ökad motivation och förbättrad uthållighet,

 • förmågan till koncentration ökar
 • minnet stärks
 • kreativiteten förbättras
 • immunförsvaret stärks
 • ångest dämpas.

Vid den kortvariga stressen utsöndras adrenalin och noradrenalin genom aktivering av det autonoma nervsystemet. Stresshormonerna gör att vi under en kort period kan prestera bättre när vi till exempel jobbar. Denna del av stressreaktionen gör också att musklerna i kroppen sätts i arbetsberedskap för att kunna agera vid ett hot. Dessutom får blodet en förmåga att koagulera snabbare om vi skulle råka ut för en olycka.

Positiv stress är när du medvetet anstränger din kropp och dina sinnen för att orka ta itu med en uppgift eller klara en deadline. Då är du stressad under en kortare period och efteråt får du tid att återhämta dig.

Negativ Stress(kronoisk stress)

Ett av problemen med kronisk stress är att vi inte får möjlighet till den återhämtning vi behöver, till exempel på grund av sömnproblem och svårigheter att slappna av. Regelbunden motion främjar sömnen men den hjälper oss även att snabbare hitta vår balans och vilonivå. Överlag så leder fysisk ansträngning till att vi får det lättare för att ta det lugnt och vila. 

Negativ, eller långvarig stress som den också kan kallas, uppstår när kropp och knopp inte får tillräcklig återhämtning.

Under en stressreaktion är det nämligen många organ och funktioner i kroppen som går på högvarv. Hjärtat pumpar fortare, adrenalinet är på topp, andningen blir snabbare och musklerna spänns.

Utan återhämtning fortsätter dessa organ och funktioner i samma rytm samtidigt som stressen kvarstår. Detta innebär påfrestningar för både kropp och psyke och kan över tid leda till såväl kroppsliga som kognitiva och psykiska konsekvenser. Bland mycket annat kan det orsaka ständig huvudvärk, tryck över bröstet, hjärt- och kärlsjukdomar, försämrat korttidsminne, nedstämdhet, depression, ökad oro, panikångestattacker samt utmattningssyndrom.

Efter en period av utmaning eller stress behöver kropp och sinne återhämtning. Långvarig stress utan återhämtning utarmar kroppens behov av variation mellan aktivitet och vila, och kan sättas i samband med många livsstilsrelaterade sjukdomar. Risken för sömnlöshet, ångest och depression ökar samtidigt som långvarig stress kan leda till utmattningstillstånd. 


Negativ stress är när du blir ångestfylld och mår dåligt av stressen.

Negativ stress uppstår i hotfulla situationer d v s när vi känner att vi saknar kontroll och inte kan påverka det som sker. Detta gäller oavsett om de krav som ställs på oss är höga eller låga. Att ha för mycket eller för lite att göra är stressande om man inte själv kan påverka. Man känner sig jagad, pressad och jäktad. Känslomässigt reagerar man med ångest, ilska, sömnlöshet och en rad andra symtom. 

När du stressar så får även ditt barn i magen ta del av de stresshormoner som når blodet,barnet blir oroligt, rastlöst och får ökad puls.


Tecken på att du är stressad på ett negativt sätt kan vara att du:

 • spänner dig och får ont i nacken eller axlarna
 • får hjärtklappning
 • känner dig nere och inte har lust att göra saker som du i vanliga fall tycker om att göra
 • känner dig likgiltig eller ointresserad av det som händer omkring dig
 • lätt blir irriterad och arg
 • har svårare att koncentrera dig och glömmer bort saker
 • känner dig rastlös och har svårt att ta det lugnt.

Vad kan du göra själv?

Känner du dig stressad då är det viktigt att äta och sova ordentligt och att röra på sig. Att äta bra och regelbundet gör att du får mer ork. Motion gör både att du orkar mer och att du sedan kan slappna av lättare. Bra sömn är också ett skydd mot stress. Hjärnan och kroppen återhämtar sig när du sover och bearbetar de intryck du får under dagen.

Studier har påvisat att fysisk aerob träning i grupp påverkar stress positivt och att dansträning under en regelbunden period kan få dig med psykisk ohälsa att må bättre, ha mindre ont i huvudet och slippa magont. När du dansar flyttas ditt fokus från tankar till upplevelsen. Från utsidan till insidan. Dansen blir en fristad från vardagens stress.

Det är också bra att ta sig tid att göra roliga saker. Det minskar risken för att du ska må dåligt av stress. När du är stressad är det därför bra att ändå försöka ta en paus för att träffa kompisar, träna, lyssna på musik, gå på bio  eller göra något annat du gillar.
Vi gillar gruppdynamiken helt enkelt.Emotionella svängningar påverkar moderns rörelsemönster, röstkvalité och språk. Om modern är glad och sjunger utsöndras endorfiner ("välmåendehormoner") som även når fostret.  

Höga nivåer av stresshormon under graviditeten kan påverka delar av barnets hjärna som styr den emotionella och sociala utvecklingen. kognitiv utveckling Prematur födsel örsämrad kognitiv utveckling  förändra sammansättningen av tarmbakterier vilket kan leda till att viktiga näringsämnen hindrades från att nå fostrets hjärna vilket påverkade dess utveckling 

Stressiga livshändelser under graviditet kan påverka fostrets neurologiska utveckling och leda till ökad risk för psykisk ohälsa i framtiden 

stress både före och under graviditeter är  

Stress under graviditeten kan påverka fostrets utveckling negativt och öka riskerna för störningar inom autismspektrumet eller för att barnet utvecklar psykisk sjukdom. kan 

försämrat immunförsvar, muskelvärk och sömnproblem. 

Stresshormonerna kan leda till högre puls hos barnet vilket kan leda till nervositet och rastlöshet.


Vid dans frigörs olika signalsubstanser och hormoner som får dig att må bra och som förbereder dig inför din förlossningen.
1. Håll dig i form genom Line Dancing

Linedance är ett roligt sätt att fortsätta röra sig på medan du är gravid. Detta hjälper din kropp att hålla sig stark och hjälper också till att förhindra extra viktökning. Betyder detta att vågen inte kommer att gå upp alls? Nej. Du måste komma ihåg att det växer en liten människa inuti dig. En liten människa som tillsammans med extra vatten och andra faktorer hjälper siffrorna att växa men det kommer inte att vara på ett ohälsosamma sätt.

2. Linedance till ditt barns fördel

Din bebis kommer att dra nytta av många saker under dina linedance-äventyr. Din baby börjar lära sig och bekanta sig med ljud och andra stimuli. Ljudet från dansmusiken kan stimulera ditt barns hjärna inifrån livmodern och hjälpa till med hjärntillväxt och struktur. Och linedance hjälper till att minska stress för dig, vilket i sin tur minskar stress för ditt barn. Ju mer du rör dig, desto mer syre och blodflöde kan du och barnet få.

3. Linedancing effekt på din hjärthälsa

Dans (och andra övningar) hjälper dig att förbättra din cirkulation och hjärtfrekvens. Detta är viktigt eftersom ditt blod transporterar syre och blod till dig och ditt barn. Ditt hjärta börjar inte bara pumpa och arbeta hårdare, men din kropp hjälper också till att skapa mer blod för dig och ditt barn. På så sätt kan du hålla igång din blodcirkulation och hjälpa till att förhindra problem med din hjärt- och blodhälsa.

4. LINEDANCE OCH LUNGHÄLS

Du kan känna dig andfådd När livmodern expanderar kanske ditt membran och dina lungor inte längre har så mycket utrymme som tidigare. Ökade nivåer av progesteron kan också få dig att andas snabbare. Även om detta kan försvåra mycket fysisk dans, är det lyckligtvis vanligtvis ofarligt, såvida inte symtomen är svåra.

Linedancing precis som alla annan aerobic träning hjälper till att bygga din lungkapacitet som hjälper din kropp att transportera syre till ditt barn och göra dig redo för senare graviditet och förlossning. 

5. Line Dance, ryggsmärtor och förlossning

Träning kan hjälpa till att lindra ryggont, både under graviditeten och under förlossningen. När du tränar kommer du att dels att stretcha ut och men ocskå bygga upp dina ryggmuskler. Med tanke på att din rygg är den primära så är det viktigt att hålla musklerna i ryggen starka.

Lägg också till det ökade arbetet med att bära ditt barn. Träning hjälper inte bara din hjärtfrekvens och blodcirkulation den gör också så att din kropp producerar endorfiner. Ju mer endorfiner din kropp producerar desto graviditet, är det lätt att hjälpa till att driva igenom till leverans. Motion kan också hjälpa till att förlänga och lossa muskler och hjälpa till att hantera din smärta bättre. Det finns många andra fördelar med att träna. Det främsta målet är att vara säker (fortsätt läsa för att se mer om detta), få ​​ditt blod att flyta och att hjälpa din kropp och ditt barn att förbereda sig för den fantastiska dagen. Låt oss inte glömma att din bebis också kommer att lyssna.


6. Line Dance och bättre sömn

Linedance, som alla bra träningspass, kan verkligen hjälpa till och leda till att du får bättre sömn på natten. Ditt blod kan strömma genom din kropp snabbt och filtrera genom allt som inte hjälper din kropp, och ditt matsmältningssystem gör detsamma, hjälper till att rengöra din kropp för eventuella gifter medan du bygger muskler och sliter dig själv. När du väl har lagt dig ska du kunna få en djupare sömn. Med alla samma fördelar kan ditt barn till och med dra nytta av en god natts sömn tillsammans med dig


7. Line Dancing hjälper till att bygga muskelstyrka

Graviditet och förlossning tar mycket styrka från dina muskler, särskilt när ditt barn växer. Ju mer den växer ju mer dina muskler sträcker sig och om de inte fungerar ordentligt och säkert kommer de att försvagas. Du vill inte att dina muskler ska försvagas. Detta kommer inte bara att leda till att arbetet skadar mer utan också att du blir eländig överlag och skadad under graviditeten. Träna (Line dance) för att upprätthålla god muskelstyrka. Detta kommer att hjälpa till med din balans också. När du bygger muskelstyrka förbättrar du kroppens förmåga att balansera. Bättre balans är ett stort förebyggande av att falla, vilket alltid är ett problem vid graviditet. Men även om det bygger balans, var noga med att inte låta din dans vara orsaken till ett fall 

8. Förhindra ett fall medan linjedans när du är gravid

Tänk på din säkerhet först! Medan linjedans är säkert för dig och ditt barn är det viktigt att tänka på lite säkerhet innan du börjar dansa. I allmänhet ser du inte människor falla när du är ute på en klubb eller i en klass. Därför är det en ganska säker aktivitet för dig och ditt växande barn. Men det är värt att säga att det händer! Människor kan glida och falla helt enkelt för att dansa är kul och du kan bara bli lite galen. Det kan vara frestande på det här sättet, så var bara försiktig! Överansträng dig inte över din förmåga. Håll det enkelt, håll kontrollen och håll dig på fötterna! När det gäller skodon rekommenderar jag i allmänhet ett bra par stövlar med lädersulor så att du kan glida lite på salong- eller dansklassens trägolv. Men för att vara extra försiktig med att hålla dig på fötterna, kanske du bara håller med några gummisula tennisskor. Klicka här för att se några ytterligare förslag på vad du ska ha på dig för linjedans, inklusive fotkläder.


9. Håll ett säkert utrymme medan du dansar

Tänk på området där du är linjedans. Om du är med en grupp människor i ett offentligt område, se till att området är säkert och säkert innan du flyttar runt. Var uppmärksam på att människor kommer in i ditt personliga utrymme. Det är inte kul om du är rädd att någon kommer att stöta på din stöta. Var också försiktig med slumpmässiga föremål på golvet som kan riskera att falla. Om du är hemma, se till att dina möbler inte är i vägen för din dans eftersom du kan falla och skada dig själv och baby.

10. Kom ihåg att stretcha innan och efter danspasset.

Oavsett hur dumt det ser ut; det är mycket viktigt att sträcka sig före och efter att göra någon ansträngande aktivitet. Oavsett om det är linjedans eller vanliga rutiner, var noga med att sträcka. Graviditet gör att dina leder lossnar så att du riskerar att överdriva det. Dessutom gör din kropp några dussin andra konstiga saker som kan leda till svullna fötter och anklar och kramper. Sträckning tar bort mjölksyra som byggts upp i dina muskler och minskar risken för ömhet. Du vill inte skada dig själv för att du inte sträckte dig. Se till att ta reda på vilken graviditetssträckningsrutin som bäst passar dig.

Njut av att dansa med din bebis! Ta dig tid att faktiskt njuta av ögonblicket. Om du bara planerar att få ett barn, njut av varje sekund du kan. Om du planerar att ha fler än en, bör du veta att var och en är annorlunda och speciell. Du kommer att sakna den här gången, så njut av linjedans och njut av att hålla din bebis nära medan du får ditt spår. Det här är speciella minnen från en mycket speciell tid.Aerob träning leder till ökad hjärt- och lungkapacitet.

Innan du gör någon form av graviditetsövning, se till att få godkännande från din barnmorska.

Dans under graviditeten är ett bra och roligt sätt att röra sig på den ger motion och får den som dansar att må bättre i kroppen och själen. Dansen ger dig en ökad känsla för din kropp och det kan vara särskilt viktigt under en graviditet, när kroppen för ändras hela tiden. Och när man mår bra i sin kropp mår man bra mentalt.men undvik hopp och plötsliga rörelser. Gör bara det som känns bra. 

Rörelse och motion förbättrar din blodcirkulation, vilket i sin tur minskar svullnaden i kroppen, risken för åderbråck och andra komplikationer. Ryggen stärks, vilket kan behövas nu när den ska hålla emot en allt tyngre mage på andra sidan ryggraden. 

Det finns undersökningar som visar att det ofta blir en snabbare, lättare förlossning med mindre komplikationer om kvinnan är i god form när hon ska föda. Hon återhämtar sig också snabbare efteråt. Det är viktigt med fysisk aktivitet, och dansen är så bra eftersom den kan var och en anpassa efter sin egen förmåga - alla kan göra det de kan.

Dock är det viktigt att lyssna på kroppen. Under graviditeten är det inte bra med extra och utdragna rörelser, då kan en led hoppar ur. Höga hopp är inte heller att rekommendera graviditeten men de rörelserna kan du skippa under danspasset och "låtsashoppa" på plats istället. 

Om du är stark och i form kommer din kropp dessutom att klara av förlossningen bättre

I början av graviditeten, under de tre första månaderna, har inte fostret fäst sig riktigt i kroppen och risken för missfall är som störst. Var försiktig med höga hopp och stor ansträngning under den här tiden. Något annat som kan hindra dig är illamåendet som är vanligt under de första veckorna men de kommer att avta. Det är när magen börjar bli större som kroppen startar de stora förändringarna.

Kroppen utsöndrar relaxin i kroppen, det är ett hormon som gör ligamenten mjukare. Du behöver bli mjukare i kroppen för att klara av förlossningen men innan födelsen innebär det också att det är lättare för axeln eller höften att hoppa ur led på grund av det. Det är också vanligt att få foglossningar vilket kan förhindra dina rörelser.

När magen börjar bli tung och det känns svårare att dans som förut, kan du använda ett stödbälte för att avlasta ryggen. Det skapar lite tryck mot magen så den känns fastare mot kroppen och bältet kan också göra att foglossningen släpper för tillfället. 

 bebisar tycker om när det rör sig och händer saker!

De flesta mår bättre av träning, både före och efter förlossningen. Fysisk aktivitet kan minska illamående, magbesvär och trötthet. Endorfinerna som frigörs vid träning gör dig i stället glad och ger en känsla av psykiskt välbefinnande 

Fysisk aktivitet är en friskfaktor och har många positiva effekter på gravida kvinnor precis som på resten av befolkningen. De fysiskt aktiva bibehåller eller ökar det fysiska välbefinnandet, de har bättre självkänsla och de drabbas mer sällan av graviditets- eller förlossningsdepressioner (Fridén m.fl., 2012). De också mer sällan stress, ångest och sömnstörningar. Även de vanliga åkommorna rygg- och bäckensmärta minskar signifikant ifall den gravida kvinnan håller sig fysisk aktiv (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Fysisk aktivitet har även positiva effekter på själva förlossningen. Gravida kvinnor som varit fysisk aktiva löper en lägre risk för kejsarsnitt och har en kortare förlossningstid. Graviditetens längd hos kvinnor som varit fysiskt aktiva är ett par dagar kortare men påverkar ändå inte andelen förtidigt födda. Kvinnor som tränat bäckenbotten har en kortare utdrivningstid och risken för bristningar minskar. Även födelsevikten minskar ifall kvinnan varit fysiskt aktiv, detta för att barnen föds med mindre mängd kroppsfett (

Dans är ett sätt att bli jordad i kroppen. På något sätt är det en typ av meditation när dina tankar börjar flyta och ditt sinne blir stilla, gungad av din andas rytm. Dans är också ett fantastiskt sätt att frigöra spänningar och stress som vi lagrar i vår kropp. Och det bästa av allt är att när du dansar skapar du ditt eget oxytocin! En liten sidoanteckning om detta inte är en del av ditt vanliga ordförråd, men om du är gravid eller har fött har du förmodligen hört ordet. Oxytocin är känt som "kärlekshormonet". Vi upplever effekterna av oxytocin när vi är kär, när vi älskar och har en orgasm och i mycket intensiva nivåer när vi föder! Det är hormonet som skapar sammandragningar.

 Ladyliciousness en tävling som heter #Sparkmyoxy där hon uppmuntrar kvinnor att dansa för att skapa sin egen oxytocin! Hennes motto är "glöm män, glöm barn, dansa och gör din oxytocin själv!". Säg nu att du är gravid och ska få en bebis, vilket bättre sätt att fördubbla din oxytocinnivå som din kropp naturligt skapades för att producera än genom att dans

Nu kanske du tänker, ok så hormoner, stor sak du inte behöver dansa för det, jag kunde också bara få en induktion med en intravenös dos oxytocin, eller hur? Låt mig bara berätta några av de andra fantastiska fördelarna med att dansa!

 När du dansar mår du bra och när du mår bra minskar obehag eller smärta i kroppen. Du börjar producera endorfiner och känner dig hög. Så genom att dansa skapar du ditt eget välbefinnande och smärtlindring.

En annan fantastisk sak som händer när du dansar är att du ger ditt barn förmågan att komma i bästa möjliga position för födseln. Rörelser som är särskilt hjälpsamma och känns fantastiska när du är gravid eller i förlossning är cirkulära och flytande rörelser i höfterna. Fötterna planteras stadigt på marken, knäna lätt böjda för att öka rörligheten i bäckenet och börja göra en cirkel med bäckenet. När du gör detta kommer du att känna ett tillstånd av avkoppling, gunga din baby och öppna upp utrymmet och därmed bjuda in ditt lilla på att utnyttja utrymmet optimalt. Precis som en kvinnas kropp är gjord för att bära ett barn och föda när tiden är rätt, vet ett barn instinktivt hur man tar den bästa positionen för födseln. Allt vi behöver göra är att flytta vår kropp och därigenom göra det möjligt för barnet att komma in i den positionen! 

Så att dansa under graviditeten kommer att få dig att må bra, hjälpa till att slappna av i kroppen och ditt sinne, lindra smärtor och smärtor orsakade av förändringarna som din kropp genomgår under graviditeten. Dans regelbundet stärker din kropp och gör dig mer benägna att få en hälsosam graviditet och födelse. Och naturligtvis kommer dans under din födelse att öka dina nivåer av oxytocin, vilket gör din födelse mer behaglig och lättare!

För många av oss kan dans ta dig ut ur din komfortzon, men när du vågar prova kommer du att inse hur otroligt bra du kan känna dig i din föränderliga gravida kropp!

 Vänta inte längre, kom och dansa!

 

Det kan tyckas konstigt att tro att dans och graviditet kan dras ihop, men det kan det! Uttryck dig genom dans och musik, men se till att göra det inom dina gränser. Det hjälper till att minska ångest och den lycka du känner när du dansar kommer att plockas upp av ditt barn. Bli inte förvånad om ditt barn börjar dansa tillbaka

Eftersom vi vet att ett ofödat barn har en utvecklad hörselkänsla, varför inte dra nytta av det genom musik? En studie som genomförts har gett upphov till konceptet "The Mozart Effect". Det står att att exponera individer i 10 minuter för klassisk musik kan förbättra deras rumsliga resonemangskunskaper. Att exponera ditt barn för samma sak kan vara ditt sätt att kommunicera begrepp som barn lär sig när de föds! Vem trodde att ditt barn skulle ha sina första lektioner så tidigt! 

Att tänka vid fysisk aktivitering för att minimera skaderisken för dig själv och barnet?

Innan du gör någon form av graviditetsövning, se till att få godkännande från din barnmorska.

Dans under graviditeten är ett bra och roligt sätt att röra sig på den ger motion och får den som dansar att må bättre i kroppen och själen. Dansen ger dig en ökad känsla för din kropp och det kan vara särskilt viktigt under en graviditet, när kroppen för ändras hela tiden. Och när man mår bra i sin kropp mår man bra mentalt.men undvik hopp och plötsliga rörelser. Gör bara det som känns bra. 

Rörelse och motion förbättrar din blodcirkulation, vilket i sin tur minskar svullnaden i kroppen, risken för åderbråck och andra komplikationer. Ryggen stärks, vilket kan behövas nu när den ska hålla emot en allt tyngre mage på andra sidan ryggraden. 

Det finns undersökningar som visar att det ofta blir en snabbare, lättare förlossning med mindre komplikationer om kvinnan är i god form när hon ska föda. Hon återhämtar sig också snabbare efteråt. Det är viktigt med fysisk aktivitet, och dansen är så bra eftersom den kan var och en anpassa efter sin egen förmåga - alla kan göra det de kan.

Dock är det viktigt att lyssna på kroppen. Under graviditeten är det inte bra med extra och utdragna rörelser, då kan en led hoppar ur. Höga hopp är inte heller att rekommendera graviditeten men de rörelserna kan du skippa under danspasset och "låtsashoppa" på plats istället. 

Om du är stark och i form kommer din kropp dessutom att klara av förlossningen bättre

I början av graviditeten, under de tre första månaderna, har inte fostret fäst sig riktigt i kroppen och risken för missfall är som störst. Var försiktig med höga hopp och stor ansträngning under den här tiden. Något annat som kan hindra dig är illamåendet som är vanligt under de första veckorna men de kommer att avta. Det är när magen börjar bli större som kroppen startar de stora förändringarna.

Kroppen utsöndrar relaxin i kroppen, det är ett hormon som gör ligamenten mjukare. Du behöver bli mjukare i kroppen för att klara av förlossningen men innan födelsen innebär det också att det är lättare för axeln eller höften att hoppa ur led på grund av det. Det är också vanligt att få foglossningar vilket kan förhindra dina rörelser.

När magen börjar bli tung och det känns svårare att dans som förut, kan du använda ett stödbälte för att avlasta ryggen. Det skapar lite tryck mot magen så den känns fastare mot kroppen och bältet kan också göra att foglossningen släpper för tillfället. 

Att vara gravid kan vara något man längtat efter länge eller kanske något som bara hände. Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig, man kanske har fått ont i ryggen, har svårt att hitta en bekväm sovställning, huvudvärk eller ilande smärtor i bäcken och ben. Under graviditeten förändras kroppens fysiologiska förutsättningar. Ibland leder det till att det blir svårt eller smärtsamt att hantera det dagliga livet. Det kanske inte går att träna som förr, att bära hem matkassen, att klara av sitt jobb eller ens sitta och titta på sitt favoritprogram på TV. Påfrestningarna i vardagslivet är många. 

Om du är gravid eller nyligen har levererat en baby kanske du undrar hur länge det kommer att vara innan du säkert kan återvända till dina dansklasser. Tidigare behöll långa postpartumåtervinningar dansare ur studion i flera månader. Idag är det dock möjligt att återvända till studion, och till din förebarns kropp, mycket snabbare. Eftersom de flesta dansare brukar vara i bra form innan de blir gravid och fortsätter att dansa under graviditeten tenderar deras återhämtningstider att vara mycket kortare. Vissa experter rekommenderar dock att de väntar sex veckor innan de gör någon övning alls, medan andra berättar för nya mammor att de kan börja så snart som dagen efter att de föder upp. Följande är några saker att tänka på när du återvänder till dans efter graviditet.

Återställ flexibilitet

Efter att ha fått en bebis kan du hitta din kropp lite mindre flexibel än innan du var gravid. Under graviditeten är dina bäckens leder och ligament avslappnade med ett hormon som kallas relaxin, vilket ger dig ett större rörelseområde för att leverera en baby. Efter att du har barnet minskar produktionen av relaxin och dessa ligamentar stramar upp. Men rädd inte, din flexibilitet kommer långsamt att återvända genom att sträcka sig.

Få din fitness tillbaka

Om du hade en grov leverans eller krävde en c-sektion, bli inte förvånad om det tar längre tid än vissa kvinnor att komma tillbaka till graviditetstillståndet. Även om barnets vikt faller snabbt, kanske du inte känner dig själv för en stund. Till exempel kan man klättra ett enkelt trappuppehälle, men innan du knappt märkte ansträngningen. När du återvänder till studion lyssnar du på din kropp. Även om du känner för det, hoppa inte tillbaka till samma intensitet som du gjorde innan din baby föddes. Kom ihåg att din kropp har genomgått flera förändringar och behöver tid att återhämta sig och eventuellt tid att läka. Var försiktig med dig själv och ta din tid.

Amning och dans

Det är helt naturligt att du vill amma din nyfödda bebis, även om du planerar att återvända till ett träningsprogram som dans. Många dansare återvänder till studion medan de fortfarande bryr sig om sina barn. Om du gör det, kom ihåg att dina bröst är mer än troligt fylligare än vanligt. Det kan hända att du behöver extra support, eventuellt till och med en stödbh under din leotard. Var också beredd att vara lite obalans med din större bröststorlek. Du kan uppleva lite läckage från brösten, som många nya mödrar gör. Om du hittar den läckande pinsamt, försök att sätta en sjukskötsel i din bh, mellan bh och bröst. Kudden absorberar mjölk som läcker, vilket förhindrar våta fläckar på din leotard.

Många nya dansande mammor undrar om kraftig dans påverkar deras mjölkförsörjning negativt eller orsakar omvårdnadsproblem hos sina nyfödda. Studier har inte visat någon minskning av mjölkproduktionen för kvinnor som utövas, och vissa studier visade till och med en liten ökning. Näringsämnesammansättningen är också densamma, men det kan finnas en ökning av mjölksyrauppbyggnaden. Mjölksyra i bröstmjölk ger emellertid inga kända skadliga effekter för din baby. Om din baby tycks avvika från smaken av din bröstmjölk efter en dansklass, försök amma strax före din klass. Mjölksyran som kan vara närvarande i din bröstmjölk efter dans kommer att vara borta när tiden kommer att amma din bebis igen.

 Om du bestämmer dig för att fortsätta amma när du återvänder till dans, var noga med att dricka tillräckligt med vätskor för att möta kraven för både bröstmjölkproduktion och vätska som försvinner genom svettning. Ta en extra flaska vatten och fyll i dina vätskor efter behov.