.

GDPR (General Data Protection Regulation): en ny dataskyddslag som började gälla Inom EU från 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att stärka skyddet för individen vid behandling av deras personuppgifter. 


Så Hanterar Vi Era Personuppgifter

Horndals Linedance behöver veta namn på er för att kunna hålla isär alla olika elever/kunder. 

Vi behöver epost och mobilnummer för att kunna kontakta er om viktig info. 

Vi behöver till sist personnummer för att kostnadsfritt kunna försäkra varje elev under sin vistelse på dansskola utifall en olycka sker.

Vi lämnar också ut elevernas personuppgifter till studieförbundet ABF 

Gällande danselever delar vi endast med oss av namn och födelseår till danslärarna på dansskolan.

Övrig info är det endast föreningesns kassör och huvudinstruktör Eleonor Halsius som har kännedom om.

Är du inte danselev och kontaktar oss är det enbart föreningens kassör och Eleonor Halsius som har kännedom om era uppgifter.

Vi använder era personuppgifter endast till ändamålen beskrivna ovan och behåller era personuppgifter endast så länge som eleven är elev på dansskolan - därefter raderas personuppgifterna. 

Vill ni inte ge ut era personuppgifter när ni fyller i ett formulär så kontakar ni dansskolans mejl eller mobil så löser vi det på annat vis. Vill ni att vi raderar era personuppgifter när ni fortfarande är elev på dansskolan kontakta oss så tar vi bort er ur För mer info kontakta dansskolans mejl eller sök upp info om GDPR