GDPR

Den 25: maj 2018 inträdde en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) - eller på svenska Datasäkerhets-förordningen.
Med anledning av detta vill vi upplysa dig som befintlig medlem att dina uppgifter - såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och personnummer finns i tryggt förvar i vårt dataprogram och lagras upp till max två år efter avslutat medlemskap. Detta för att på smidigaste sätt kunna informera er om aktiviteter.
Medlemsregister lagras och används enbart för verksamheten och kommer inte att säljas eller överlåtas i kommersiellt syfte.
Vill du veta vilka uppgifter som sparats om just dig, eller vill du att vi raderar alla personuppgifter rörande dig, så går det naturligtvis bra.
Kontakta då Elinor Halsius på horndalslinedance@outlook.com.
I och med att du mottagit denna information och väljer att inte få dina data bortplockat från vårt system, godkänner du att vår uppdaterade GPDR-information nått fram till dig- och att du accepterar framtida utskick från oss enligt ovan nämnda beskrivning och intervall.

Denna information anslås på Horndals Linedance Facebook sida och Hemsida.

Horndals Linedance