Valley Cruisers Ingeborgbo

Styrelse

Ordförande: Lars Sörfjäll

Sekreterare: Sylvia Sörfjäll

Ledamöter: Göran Sandberg

                    Maud Ericsson
                    Eleonor Halsius 


Om Föreningen

  • Vi har som mål att träffas och umgås för gemensamma intressen.Hela familjen ska kunna ta del av våra aktiviteter oavsett ålder. Vi har fikaträffar,familjedagar och utflykter.
  • Horndals Linedance är en sektion under oss där vi bedriver kursveksamhet i Line Dance.
  • Som medlem får du medlemskort och medlemsbrev där du bland annat får information om vad vi planerar under månaden. 
  • Alla medlemmar är försäkrade
  • Du får köpa reklam billigare. T-shirt,hoodie,keps och mugg mm.
  • Genom hemsidan får du information om vad vi gör och planerar att göra.Medlemmarna får utförlig information via mail.På hemsidan finns också information angående hur du kan stötta föreningen mer än att bli medlem.

Hemsida

Om Horndals Line Dance

Horndals Line Dance bildades 2019.

Sedan 2020 ingår Horndals Linedance som en del av föreningen Valley Cruisers Ingeborgbo ( VCI )

Vår målsättning är att bedriva kurser i linedance och verka för ett aktivt föreningsliv där alla ska känna sig välkomna oavsett kön, ålder eller etnicitet.

Vår önskan är att så många som möjligt ska kunna delta därför erbjuder vi deltagarna humana priser och olika betalningsalternativ.

Vi är ansvarsförsäkrade och du som medlem är omfattas av vår olycksfalls försäkring.

Vi har licens för musikanvändning via STIM och SAMI