Coffe Days and Whiskey Nights

Count: 32    Wall: 2    Level: Beginner

Choreographer: Ivonne Verhagen

Musik: Cooffe Days and Whiskey Nights by Robynn Shayne

Stepsheet         

Noterin: Första blocker count 1 och count 4: Ta ett steg diagonalt framåt inte ett steg i sidan som det står i beskrivning. Då stämmer det enligt choreographens instruktionsvideo


Musik

Original

Alternativ

Träning

Dans

Instruktion