LÄNKAR TILL 

DANSBESKRIVNINGAR & VIDEOS

COOPERKNOB - Stepsheets & Video

KICKIT - Stepsheet & Video

     LINEDANCER MAGAZIN - Dansbeskrivningar och mycket mer

WE DANCE COUNTRY CATALAN STYLE - Stepsheet & Video

YOUTUBE - Video