Coaster Step & Coaster Turn

Coaster Step

Count: 1 & 2 "fast coaster step " eller 1 2 3 "slow coaster step"

Vanligtvis gör Coaster step bakåt men det kan också gäras framåt. Om ett Coaster step börjar med höger fot kallas det för ett höger Coaster Step, börjar det med vänster fot kallas det för ett vänster Coaster step.

Coaster Step bakåt

Höger

1. Ta ett steg bakåt med höger fot

& alt. 2 Sätt ner vänster fot bredvid höger fot

2 alt. 3 Ta ett steg framåt med höger fot, avsluta med vikten på höger fot.

Vänster

(1)Ta ett steg bakåt med vänster fot 

(&)Sätt ner höger fot bredvid vänster fot 

(2)Ta ett steg framåt med vänster fot. Avsluta med vikten på vänster fot

Coaster Step framåt

Höger

1. Ta ett steg framåt med höger fot

& alt. 2 Sätt ner vänster fot bredvid höger fot 

2 alt.3Ta ett steg bakåt med höger fot, avsluta med vikten på höger fot

Vänster

(1) Ta ett steg framåt med vänster fot 

(&) Sätt ner höger fot bredvid vänster fot 

(2) Ta ett steg bakåt med vänster fot. Avsluta med vikten på vänster fot


Coaster Quorter (1/4) Turn aka Turning Coaster Step

Count: 1 & 2 eller 1 2 3 

Vanligtvis så görs denna vändning 1/4 men det finns dansbeskrivningar där man vänder både 1/2 och 3/4. Du kan vända antingen åt höger eller vänster

(Vändningen påminner om en sailor turn)

Höger

1  (1) Ta ett steg bakåt med höger fot samtidigt som du gör en 1/4 vändning åt höger  

& (2) Sätt ner vänster fot bredvid höger fot 

2 (3) Ta ett steg framåt med höger fot. "Avsluta med vikten på höger fot"

Vänster 

1  (1) Ta ett steg bakåt med vänster fot samtidigt som du gör 1/4 vändning åt vänster

&  (2) Sätt ner höger fot bredvid vänster fot

2  (3) Ta ett steg framåt med vänster fot. "avsluta med vikten på vänster fot"