BAKÅT

Behind-Side-Cross

Detta steg kan göras antingen åt höger eller åt vänster

Räkning 1&2

Höger

  • Höger: (1) Sätt ner vänster fot bakom höger fot - (&) Ta ett steg i sidan åt höger med höger fot - (2) Sätt ner
  • vänster fot framför och till höger om höger fot (Benen ska korsa varandra). "Avsluta med vikten på vänster fot " 

Vänster


  • Höger: (1) Sätt ner vänster fot bakom höger fot - (&) Ta ett steg i sidan åt höger med höger fot - (2) Sätt ner 
  • vänster fot framför och till höger om höger fot (Benen ska korsa varandra). "Avsluta med vikten på vänster fot " 
  • Vänster. (1) Sätt ner höger fot bakom vänster fot - (&) Ta ett steg åt vänster med vänster fot- (2) Sätt ner höger fot framför och till vänster om vänster fot (Benen ska korsa varandra). "Avsluta med vikten på höger fot"